nieuws

juridisch Virtueel aanbesteden

bouwbreed Premium

In een aanbestedingsprocedure wordt een aanbesteding als ongeldig aangemerkt, indien de inschrijving niet tijdig wordt ingeleverd of deze op een andere wijze of op een ander inschrijvingsadres wordt afgeleverd dan dat de aanbesteder in het aanbestedingsreglement heeft vastgesteld.

Werd tot voor kort doorgaans bepaald dat de inschrijving op een opgegeven tijdstip in een verzegelde of afgesloten bus gedeponeerd of afgegeven moest worden, inmiddels bepalen de aanbestedingsdocumenten ook geregeld dat de aanbesteding elektronisch plaatsvindt en wel zodanig dat inschrijvers hun inschrijving, en uiteraard alle daarbij behorende stukken, via een website moeten indienen. Ook in dat geval blijft het zaak nauwkeurig de in de aanbestedingsdocumenten weergegeven wijze van inschrijven te volgen, wil men voorkomen dat men ongeldig inschrijft. Wanneer een inschrijver, in weerwil van het aanbestedingsreglement, er toch voor kiest een kwartier voor het tijdstip van de aanbesteding een envelop met inschrijvingsstukken bij de aanbesteder langs te brengen, dan betreft dat een ongeldige inschrijving, als uit het reglement blijkt dat alleen elektronisch ingeschreven kan worden. Zo bleek in een door die inschrijver aanhangig gemaakte kortgedingprocedure bij de Voorzieningenrechter. Als er alleen middels internet ingeschreven kan worden, kan men niet fysiek bij de aanbesteder langskomen om de inschrijvingsstukken te brengen. Toen de inschrijver te verstaan kreeg dat inschrijving alleen elektronisch mogelijk was, heeft de inschrijver nog een poging gedaan om elektronisch in te schrijven. Om één minuut vóór het sluiten van de inschrijvingstermijn is door de inschrijver op de website van de aanbestedende dienst ingelogd, doch waren de vereiste aan te leveren stukken niet allemaal meegezonden. Volgens de inschrijver was dat laatste het gevolg van uploadproblemen. Ook dit verweer kon de inschrijver niet redden. De Voorzieningenrechter was van mening dat niet is komen vast te staan dat sprake was van uploadproblemen, maar dat het er veeleer voor moet worden gehouden dat de tijd daarvoor te kort was. Het één minuut voor sluitingstijd nog proberen documenten te uploaden, wat vervolgens niet meer lukt, is een omstandigheid die voor rekening van de inschrijver moet komen. De inschrijving van deze inschrijver is naar het oordeel van de Voorzieningenrechter terecht ongeldig verklaard.

Advocaat bij JPR Advocaten

Reageer op dit artikel