nieuws

Geknoei met subsidie voor woningbouw

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer eiste een kwart eeuw geleden een parlementaire enquête naar geknoei met subsidiegelden voor sociale woningbouw. Al vóór de start van de enquête trad Gerrit Brokx af als staatssecretaris van volkshuisvesting, precies 25 jaar geleden.

De positie van Gerrit Brokx (1933-2002) kwam aan het wankelen na berichten in de Volkskrantdat het Rijk veel te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten. Met name voor projecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat toch al onder vuur lag wegens malversaties. Bij het aanvragen van de subsidies zou valsheid in geschrifte zijn gepleegd door onjuiste opgave van stichtingskosten. Op die manier maakten beleggers aanspraak op meer subsidie. Het aftreden van Brokx was op 22 oktober 1986 onvermijdelijk na uitlekken van een brief van CDA-fractieleider Bert de Vries, die hem afschreef omdat hij “vereenzelvigd zal worden met een beleid, dat ruimte liet voor ontoelaatbare praktijken van beleggers”.

Het grootschalige geknoei met subsidies was uitvloeisel van de economische recessie rond 1980. Beleggers trokken zich terug van de woningbouwmarkt, Brokx lokte hen terug door de subsidies voor nieuwbouw te verhogen. Niet alleen konden beleggers daardoor tegen zeer gunstige voorwaarden hoge subsidies krijgen, ze konden ook onverkoopbare koopwoningen gesubsidieerd omzetten in huurwoningen (de ‘OKH-regeling’). De regeling bleek een molensteen om de nek van de overheid, maakte de volkshuisvestingssector onoverzichtelijk én bleek misbruik aan te wakkeren.

Meest berucht in de ‘ABP-affaire’ werd Ed Masson, directeur beleggingen van het ABP. Hij zou van bouwbedrijven voor miljoenen guldens aan steekpenningen hebben ontvangen en werd daarvoor ook strafrechtelijk vervolgd.

De enquêtecommissie concludeerde uiteindelijk dat de administratie, controle op uitvoering en toepassing van de subsidieregelingen een bende waren geweest en dat er een ander subsidiestelsel moest komen voor de huurwoningbouw. En Gerrit Brokx? Die kwam beschadigd uit de enquête, waarvoor hij ook getuigde, maar werd later toch nog burgemeester van Tilburg.

Reageer op dit artikel