nieuws

EU blijft bij kritiek over alternatief Hedwigepolder

bouwbreed Premium

Brussel – De Europese Commissie blijft uiterst kritisch over het alternatief voor de natuurcompensatie in het Westerschelde-estuarium. Natuur-staatssecretaris Bleker heeft hierover weer een “uiterst kritische” brief gekregen.

Het kabinet heeft de Commissie nog steeds niet kunnen overtuigen dat de alternatieven zoals ontpoldering van de Schorer- en Welzingepolder hetzelfde oplevert als het onder water zetten van de Hertogin Hedwigepolder. Sinds het kabinet in het regeerakkoord de ontpoldering van die polder schrapte, kijkt de Commissie met argusogen naar Den Haag om te zien hoe de verdieping van de Westerschelde met bijbehorend verlies van natuurwaarden gecompenseerd wordt.

Nog in augustus liet de Commissie weten dat er meer gegevens op tafel moeten komen waarmee aangetoond wordt dat het alternatief voor de Hedwigepolder dezelfde compensatie biedt. Zo niet, dan blijft een dreiging met een rechtszaak voor het Europese Hof van Justitie boven de markt hangen.

Die is dan gebaseerd op het gegeven dat Nederland zich niet houdt aan internationale afspraken over de natuur. Voor de Commissie speelt daarbij tevens een rol dat het kabinet fors bezuinigd op het natuurbeleid. Dat heeft op zijn minst vertraging van de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur tot gevolg.

Staatssecretaris Bleker heeft de Tweede Kamer nu beloofd aanvullend onderzoek te laten doen op basis waarvan de Europese Commissie overtuigd kan worden van zijn gelijk. Dat laat hij weer door Deltares doen die ook een eerder rapport heeft gemaakt over het alternatief. Dat is in wetenschappelijke kringen zeer kritisch ontvangen. Tot nu toe is 4 ton uitgegeven aan onderzoeken.

Reageer op dit artikel