nieuws

Een kopje koffie in parkeerduin

bouwbreed Premium

Een kopje koffie in parkeerduin

Een waterkering met ondergronds parkeren en horeca. Dat is het plan van het consortium Multikering voor Katwijk.

Het ontwerp lost niet alleen een aantal problemen op met één maatregel, maar kan tevens leiden tot een kostenbesparing van 20 miljoen euro. Het Rijk en het Hoogheemraadschap Rijnland kunnen vervolgens ook nog eens besparen op de waterbeheerkosten. Katwijk is één van de zwakke schakels aan de kust die versterkt moeten worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de Rijksoverheid. Een traditionele uitvoering van de waterkering is zeer ingrijpend en vergroot de barrièrewerking tussen land en water. De Multikering vereenvoudigt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de boulevard- en strandzone. De aanleg is naar verwachting minder ingrijpend en toekomstige versterkingen eenvoudiger overlast te realiseren. Het consortium bestaat uit DP6 architectuurstudio, het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat dienst Infrastructuur, TU Delft, CITG en TNO. Penvoerder is CUR Bouw & Infra. De gemeente Katwijk wil de haalbaarheid van het plan onderzoeken.

Reageer op dit artikel