nieuws

Donner klaar met nieuw Bouwbesluit

bouwbreed Premium

Den Haag – De jarenlange strijd om het nieuwe Bouwbesluit tussen ambtenaren en het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB) is gestreden.

Opgelucht en met zweetdruppels op het voorhoofd dropen gisteren ambtenaren gevieren af richting de voordeur van de Tweede Kamer. Na jaren van aanpassen, praten met tientallen belangenverenigingen en een koude oorlog met het ERB kreeg minister Donner gisteren eindelijk de Kamer aan zijn zijde: het nieuwe Bouwbesluit gaat definitief in op 1 april. Het slotdebat in de Tweede Kamer veranderde daar niets meer aan. Hoewel Donner begin deze week al voorsorteerde op 1 april moest hij (en zijn ambtenaren) wederom een flinke slag om de arm houden. Het eindstation was namelijk nog niet met iedereen besproken en kon dus niet worden afgetikt. Om 1 april te kunnen halen moest het slotdebat snel plaatsvinden. Kamerleden mochten het minister Donner bovendien niet al te moeilijk meer maken met het veegbesluit dat zoveel mogelijk fouten uit het nieuwe Bouwbesluit poogt te weg te nemen.

Het geduld van de Bouwbesluitambtenaren – die al twee uitstellen, twee praktijktoetsen, een veegbesluit en behoorlijk wat overuren voor de kiezen kregen – werd gisteren nog één keer op de proef gesteld. Tekenend voor het moeizame proces waarin het nieuwe Bouwbesluit tot stand kwam, begon het slotdebat namelijk ruim een half uur later. Ruimte voor discussie was er daardoor niet meer. Dat symboliseerde de manier waarop minister Donner in dit hoofdpijndossier zit: het is klaar nu, iedereen heeft zijn zegje ruimschoots kunnen doen. De minister kreeg nog wel 18 moties op zijn bordje. Op een “ingewikkeld en omvangrijk” Bouwbesluit vond hij dat aantal eigenlijk wel meevallen. Elf voorstellen van Kamerleden serveerde de minister direct af. Eén daarvan kwam van Paulus Jansen (SP) die een spoedwet wil waarmee eventuele nieuwe fouten sneller kunnen worden hersteld.

Donner ziet een evaluatie van de totstandkoming van het eenvoudiger bedoelde Bouwbesluit wel zitten. “Als u maar geen wetenschappelijke studie verwacht,” zei hij tegen zijn partijgenoot Van Bochove.

Reageer op dit artikel