nieuws

Crisiswet te ambitieus

bouwbreed

De Raad van State kan de ambities van de Crisis- en herstelwet niet allemaal waarmaken. Vooral ingewikkelde bouwprojecten hebben daar last van.

De hoogste bestuursrecher moet bezwaarprocedures over bouwplannen die onder de Crisis- en herstelwet vallen binnen zes maanden afhandelen. Bij complexe snelweg- en waterbouwprojecten blijkt dat echter vaker onmogelijk. Soms heeft de Raad van State zes maanden extra tijd nodig, in andere gevallen neemt de behandeling één of twee maanden extra in beslag.

De Crisis- en herstelwet kwam er op initiatief van voormalig minister-president Balkenende. De huidige regering wil de wet in 2012 permanent maken. Minister Schultz laat via haar woordvoerder weten dat ze niet van plan is de ambities van de wet bij te stellen.

Reageer op dit artikel