nieuws

Corporaties restaureren minder

bouwbreed Premium

-Corporaties zullen in de komende jaren veel minder aan restauratie van monumenten gaan doen dan voorheen. Dit schrijft de staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra.

De bewindsman baseert zijn verwachting op onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw die opdracht had te kijken naar de gevolgen van de staatssteunregels voor goedkoop lenen door corporaties voor restauratiewerkzaamheden.

Reden voor de corporaties om minder te doen, is de beperkte investeringscapaciteit.

De economische crisis, het inflatievolgend huurbeleid, de vennootschapsbelasting, de aangekondigde heffing ter medefinanciering van de huurtoeslag en de steeds minder wordende middelen van Rijk en gemeenten, nopen de corporaties ertoe de ambities naar beneden bij te stellen. Zij hebben behoorlijk wat monumenten in bezit, circa 5800 rijksmonumenten en 7900 gemeentelijke monumenten.

Het gros daarvan heeft een woonbestemming. Bijna 90 procent daarvan valt binnen de met de Europese Unie afgesproken grenzen. Dat wil zeggen dat ze een huur hebben van minder dan 653 euro. Voor Zijlstra is dat mede aanleiding geen wijziging aan te willen brengen in de regeling voor de zogenoemde Diensten van Algemeen en Economisch Belang.

Uit het EIB-onderzoek blijkt overigens ook dat corporaties minder willen investeren in restauratie van monumenten, maar dat zij ook af willen van de panden. Zij willen meer verkopen en het aantal aankopen juist drastisch terugschroeven.

Het EIB verbaasd zich er overigens over dat de corporaties investeringen in monumenten financieren met geborgde leningen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat scheelt ze tussen de 0,4 en 1 procentpunt rente. Zij zouden beter bij het Restauratiefonds langs kunnen gaan; dat scheelt 3 procentpunten.

Reageer op dit artikel