nieuws

Commissaris Remkes mist visie op bezuinigingen

bouwbreed

Het kabinet gooit onderwerpen al over de schutting van de provincies, gemeenten en waterschappen, zonder dat daar een redelijke vergoeding tegenover staat. Dat stelt Johan Remkes, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland en voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

De rijksoverheid gaat een aantal taken overdragen aan lagere overheden, onder meer op het terrein van natuurbeheer. Ook hevelt het Rijk de verantwoordelijkheid voor de woningbouwprogrammering in veel gebieden over naar de gemeenten. De provincies moeten de woningbouwprogramma’s van gemeenten op elkaar afstemmen. De lagere overheden krijgen ook meer zeggenschap over de wegen en het vervoer op hun grondgebied. Op veel van die nieuwe taken wil het kabinet flink bezuinigen.

Remkes vindt dat het Rijk te eenzijdig uitgaat van bezuinigingsdoelstellingen. De VVD-prominent mist een visie op “de meest wenselijke bestuurlijke verhoudingen en verdelingen van verantwoordelijkheden”.

Provincies moeten de komende tijd fors bezuinigen. Ook het IPO wordt hierdoor geraakt. De koepelorganisatie moet het budget tot aan 2015 met 30 procent korten.

Reageer op dit artikel