nieuws

Bouw zwabbert over conjunctuurklok CBS

bouwbreed Premium

De bouw maakt een rare zwabber op de conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sector is beland in het vierde kwadrant (zie in grafiek rode ster), wat betekent dat de productie weer stijgt maar nog onder het niveau van het langjarig gemiddelde ligt.

De conjunctuurklok van het CBS laat golfbewegingen zien. Bevindt een symbool zich in de bovenste helft van de grafiek dan geeft dat een positie boven het langjarig gemiddelde aan. Verblijf in de linkerhelft betekent een daling, in de rechterhelft groei. Sinds februari 2008 trok de bouw in de conjunctuurklok een spoor van groen via oranje naar gevaarlijk rood om afgelopen maanden op een laag niveau te gaan twijfelen tussen krimp en groei.

“De crisis werkt in de ene branche anders uit dan in de andere”, signaleert CBS’er Symon Algera. “De bouw van woningen en bedrijfsgebouwen werd al in 2009 getroffen. De grond-, water- en wegenbouw, die meer afhankelijk is van de overheid, kromp pas in 2010. Bij het klein onderhoud is de krimp veel kleiner dan in de andere branches.”

Licht herstel

Of het einde van de crisis in zicht is? Algera constateert dat de bouw licht herstel laat zien. De opleving heeft helaas vooral incidentele oorzaken, zoals de strenge winter in 2010, de btw-verlaging op onderhoud en de vermindering van de overdrachtsbelasting. “Of de bouw het keerpunt bereikt heeft, moeten we nog afwachten.”

Het aandeel van de bouw in de Nederlandse economie is 5 procent. Van het verdiende geld komt 47 procent van de commerciële dienstverlening, 24 procent van de niet-commerciële dienstverlening en 25 procent van de overige goederenproducenten.

De bouwproductie (peiljaar 2009) bestaat voor 32 procent uit woningen, 22 procent bedrijfsgebouwen, 12 procent infra en 25 procent klein onderhoud.

Reageer op dit artikel