nieuws

Bouw verliest in twee jaar ruim 18.000 banen

bouwbreed

In twee jaar tijd is de werkgelegenheid in de bouw met 18.500 werknemers teruggelopen. Dat blijkt uit cijfers van pensioenbeheerder Cordares.

De meeste banen gingen verloren op de bouwplaats. In juli was het aantal bouwplaatsmedewerkers vergeleken met twee jaar geleden met 15 procent geslonken. Het aantal kantoorbanen is minder gedaald; in juli lag het aantal uta-banen 7 procent lager dan in juli 2009. Eind 2010 telde Cordares 185.000 bouwwerknemers. Eind 2008 waren dat er nog ruim 210.000. Het aantal werkgevers dat onder de bouw-cao valt nam afgelopen jaar met 670 bedrijven (ruim 4 procent) af.

Toch had het banenverlies in Nederland veel desastreuzer kunnen uitpakken, meent De Nederlandsche Bank (DNB). Sinds het uitbreken van de crisis zijn in alle sectoren 140.000 mensen werkloos geraakt, terwijl 440.000 was voorzien.

In december 2009 voorspelde DNB voor 2010 nog een daling van de werkgelegenheid van 2,4 procent. In werkelijkheid daalde de werkgelegenheid maar met 0,3 procent.

Dat het banenverlies volgens DNB beperkt is gebleven, komt vooral doordat bedrijven substantieel meer medewerkers in dienst hebben gehouden dan was voorzien. Werkgevers zetten relatief weinig mensen op straat, omdat ze dachten dat ze hun mensen snel weer nodig zouden hebben.

Arbeidsmarkt

Dat blijkt uit de flink gedaalde arbeidsproductiviteit tijdens de crisis. Werkgevers was er veel aan gelegen hun werknemers in dienst te houden. Begrijpelijk, gezien de krappe arbeidsmarkt en de moeite die het dus kost om aan nieuw personeel te komen. Ook verwachtten veel ondernemingen dat de vraaguitval weliswaar heftig zou zijn, maar kortstondig. Bedrijven waren bovendien kennelijk in staat hun overtollige personeel door te betalen. Nederlandse ondernemingen stonden er voorafgaand aan de crisis in het algemeen goed voor met een solide solvabiliteitspositie en hoge spaartegoeden.

Nu het herstel langer op zich laat wachten, wordt het steeds minder aantrekkelijk overtollig personeel in dienst te houden, aldus DNB. Omdat de financiële positie van de bedrijven verslechterd is, wordt het ook moeilijker.

Reageer op dit artikel