nieuws

Baggerproject via CO2-ladder

bouwbreed

Rijkswaterstaat heeft voor het eerst succesvol een aanbesteding afgerond met gebruik van de CO2-ladder. Het baggerproject voor de grote vaargeulen in de Noordzee is voor ruim 53 miljoen euro gegund aan drie partijen, die alledrie hun bedrijfscertificaat gaan halen.

Het gaat om vijf percelen die zijn binnengesleept door Van der Kamp/De Boer, Van Oord en Boskalis. Het was de eerste keer dat Rijkswaterstaat met de CO2-ladder werkte als criterium bij de economisch meest voordelige inschrijving (emvi). Een methode om duurzame uitvoering te bevorderen.

De aanbesteding is zonder veel problemen of vragen vanuit de markt verlopen, bevestigt Annette Augustijn van Rijkswaterstaat. Als programmadirecteur Duurzaam is ze opgetogen dat de betrokken bedrijven hebben aangegeven het certificaat voor hun hele bedrijf te halen en niet voor dit ene project. Het CO2-ladder-certificaat is het bewijsmiddel binnen een jaar na gunning.

Rijkswaterstaat kiest bij de CO2-ladder voor een aanbestedingsvoordeel bij de gunning omdat zo geen partijen worden uitgesloten. Nu zijn nog eens drie aanlegprojecten en twaalf onderhoudsprojecten bij Rijkswaterstaat in voorbereiding, waarbij inschrijvers afhankelijk van hun CO2-ambitie inschrijfvoordeel krijgen.

Voor alle baggerwerken van de Dienst Noordzee en voor prestatieonderhoudscontracten is de CO2-prestatieladder een standaardelement van de emvi. Binnen heel Rijkswaterstaat kiezen de projectmanagers per project of duurzaamheid wordt gemeten via de CO2-ladder of Dubocalc. Eind volgend jaar wil men 100 procent duurzaam inkopen en daarvoor een van deze twee instrumenten te gebruiken.

Reageer op dit artikel