nieuws

achtergrondRijkswaterstaat: kleinere staf en fusies van diensten

bouwbreed Premium

Topman Jan Hendrik Dronkers droomt van Rijkswaterstaat met één gezicht en één uniforme aanpak. Met een krimpende organisatie alle dingen blijven doen en eigenlijk nog beter. Dat is de nieuwe ambitie van Rijkswaterstaat in 2015.

De bezuinigingen laten weinige ruimte voor nieuwe initiatieven en borduren vooral verder op de ingezette koers van ‘markt, tenzij’. Opvallend is dat het nieuwe Ondernemingsplan 2015 weinig ambities over de schutting gooit. Wel kiest Rijkswaterstaat vaker voor samenwerking, zowel in de vorm van strategische allianties met ProRail en Kadaster, als met andere overheidsopdrachtgevers. Het idee is om uiterlijk in 2015 tien projecten gezamenlijk aan te sturen in de uitvoering.

De tijd van achterover leunende ambtenaren is voorbij: Rijkswaterstaat wil in 2015 publieksgerichte netwerkmanagers, toonaangevende projectmanagers en slagvaardige crisismanagers met hoogwaardige kennis en ervaring. De kernwaarden zijn daarbij resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Het is voor het eerst dat de crisismanager zo’n prominente rol krijgt binnen de organisatie. Binnen twee jaar moet duidelijk zijn wie welke rol speelt bij een incident. “Tijdig opschalen voorkomt imagoschade”, is de achterliggende gedachte. Mede daarom gaan alle beleids- en calamiteitenteams minimaal twee keer per jaar oefenen. Ook wordt fors ingezet op een betere informatievoorziening.

Inzet is om de dienst meer als één organisatie te profileren, met één gezicht naar de markt. Daaruit volgt een eind aan de werkwijze om eerst hardop af te vragen wie over bevoegd is om te beslissen, maar meteen oplossingsgericht aan de slag te gaan.

Verborgen werkloosheid

Rijkswaterstaat wil toonaangevend opdrachtgever zijn en blijven en zorgen dat 90 procent van de sleutelposities bij de uitvoering van projecten ook worden uitgevoerd door mensen in dienst van Rijkswaterstaat. Het levenscyclusidee komt daarbij uitdrukkelijk centraal te staan evenals het assestmanagement: Projecten worden uitgevoerd vanuit de gedachte van het toekomstige gebruik en onderhoud.

De bouwwereld krijgt eveneens een ondergeschikte rol in de ogen van Rijkswaterstaat. Het is niet zo dat de dienst dat hardop zegt, maar wel duidelijk tussen de regels door te lezen omdat publiekgericht, slagvaardig en toonaangevend de nieuwe sleutelwoorden zijn. De beleving van de weggebruiker staat daarbij hoger in het vaandel dan de werktijden van de wegwerker.

Het idee is 10 procent efficiënter te werken en een klein deel van de taken af te stoten. Dat moet makkelijk kunnen want uit een algemene presentatie over de Agenda 2012 van Rijkswaterstaat blijkt dat tot 2003 sprake was van een eilandencultuur, met 800 fte verborgen werkloosheid, 1200 fte inhuur en 30 procent overhead. De afgelopen jaren is het bedrijf al fors gereorganiseerd en ingekrompen van 11.300 naar ruim 9000 mensen. Maar het kabinet Rutte heeft Rijkswaterstaat opnieuw een bezuiniging van 185 miljoen euro (17,5 procent) opgelegd, waar niet over wordt gezeurd.

De bezuinigingen hebben tot gevolg dat in 2015 al 1200 banen zijn verdwenen en in 2018 nog eens tussen de 100 en 300 werkplekken zijn geschrapt. Het streven is om gedwongen ontslagen te voorkomen, maar totaal vergrijzen behoort evenmin tot de ambitie. Een kleinere landelijke staf en een sterke positie in de regio voorkomt niet dat opnieuw allerlei diensten worden samengevoegd: DVS en Waterdienst fuseren, evenals Zeeland met Noordzee, IJsselmeergebied met Utrecht en Brabant met Limburg.

Ambities

SBlt Werken en denken vanuit netwerken

SBlt Meer en beter samenwerken met partners

SBlt Integraal overzicht en multidisciplinair werken

SBlt Flexibel met koppeling van diversiteit aan uniformiteit

Bron: Ondernemingsplan 2015

Reageer op dit artikel