nieuws

Aanbestedingsregels WerkenSuriname aangepast

bouwbreed

Bij Staatsbesluit is recentelijk het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname aangepast. Daarmee is vooral de wens van de bouw- en constructiesector in vervulling gegaan om het aanbestedingsproces transparanter te maken.

Het verouderde reglement was gebaseerd op Nederlandse regelingen uit 1938 en 1945, die bij de onafhankelijkheid van Suriname automatisch werden overgenomen maar sindsdien nooit zijn aangepast. Dat leidde in het verleden vaak tot onduidelijkheid en werkte volgens de sector zelf favoritisme en ondoorzichtigheid in de hand. De nieuwe aanbestedings- en bouwvoorschriften sluiten volgens de regering aan op de internationaal geldende standaarden en worden vanaf heden toegepast op zowel lokaal gefinancierde projecten als projecten die door buitenlandse donoren worden bekostigd. Ook zal worden gecontroleerd of de bouwregels worden nageleefd.

De Algemene Aannemers Vereniging (AAV) heeft jaren voor de aanpassing gepleit. In 1996 lag al een eerste concept klaar, maar is door politieke onwil nooit door het parlement in behandeling genomen. Met het afkondigen van de nieuwe regels hoopt de AAV ook dat malafide aannemers die zich in het verleden nooit aan de regels hebben gehouden, zullen worden gecontroleerd en aangepakt.

Reageer op dit artikel