nieuws

Waterstaat wil voortouw nemen bij innovatie

bouwbreed Premium

-Rijkswaterstaat wil als grote inkoper graag het voortouw nemen om de innovatieve en competitieve kracht van de bouw verder te helpen ontwikkelen. Dat schrijft directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers.

“De bouwketen verder versterken en professionaliseren zodat meer innovaties die aan de voorkant worden bedacht, ook daadwerkelijk de eindstreep halen. Dat is het doel”, aldus Dronkers. Wat dat betreft kan hij zich vinden in het streven van minister Verhagen 2,5 procent van de aanbestedingen ten goede te laten komen aan het inkopen van innovaties. Maar daar is wel maatwerk voor nodig.

“Modern opdrachtgeverschap vergt een balans tussen aan de ene kant ruimte geven en anderzijds sturend en stimulerend optreden. Doel is een beter functionerende keten, waar innovaties snel hun weg naar de werkvloer vinden. Het voorschrijven van een generiek percentage van 2,5 voor innovatie is prima, maar maakt maatwerk per project niet overbodig”, vindt Dronkers.

Daarnaast moet het stimuleren van innovatie in overeenstemming blijven met de praktijk van verantwoord publiek opdrachtgeverschap en met de beginselen transparantie, gelijke kansen en een open en duurzame markt.

Daarnaast vindt hij het ook prima om als overheid de rol van ‘launching customer’ te spelen.

Reageer op dit artikel