nieuws

Volgend jaar herkansing monumentensubsidie

bouwbreed Premium

Volgend jaar herkansing monumentensubsidie

Staatssecretaris Halbe Zijlstra (cultuur) verwacht dat volgend jaar ongeveer 1100 subsidieaanvragen voor de instandhouding van rijksmonumenten (Brim) worden gehonoreerd.

Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Dit jaar kregen 1800 van de 2300 aanvragers nul op het rekest. Een te hoog aantal, vindt Zijlstra. Daarom worden aanvragen die dit jaar buiten de boot vielen, in 2012 opnieuw beoordeeld. De bewindsman verwacht dat ongeveer 800 aanvragen alsnog gehonoreerd worden. Omdat het geld dat hij voor de subsidies gereserveerd heeft niet toereikend is, worden de maximale subsidiebedragen naar beneden bijgesteld. Kerken krijgen volgend jaar maximaal 100.000 euro aan Brim-gelden. Voor andere monumenten en woningen is dit bedrag respectievelijk 25.000 en 50.000 euro.

Reageer op dit artikel