nieuws

VNO-NCW pakt veiligheid bedrijven aan

bouwbreed Premium

VNO-NCW gaat de veiligheid in bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken vergroten. De werkgeversorganisatie verwacht echter ook actie van het kabinet. Staatssecretaris Atsma moet het aantal Regionale Uitvoeringsdiensten beperken.

In het plan zeggen de werkgeversorganisatie en brancheorganisaties VNPI, VNCI, VHCP en VOTOB toe om aan de hand van tien actiepunten de veiligheid in bedrijven verder te verbeteren. “Uitgangspunt is dat een betere veiligheidscultuur zich niet alleen door wetgeving laat afdwingen. Het gaat om de houding en het gedrag van iedereen die in het bedrijf werkt”, aldus de werkgeversorganisatie.

Zo vragen de organisaties bedrijven om hun veiligheidsprestatie te monitoren en de resultaten hiervan aan de branchevereniging door te spelen. Daarnaast worden veiligheidsnetwerken opgezet. “Hierin brengen bedrijven de leerpunten van incidenten in, zodat andere bedrijven hiervan kunnen leren.” De voorgenomen maatregelen worden uiterlijk november dit jaar uitgewerkt in een plan. Begin 2012 willen de brancheorganisaties starten met het registreren van de veiligheidsgegevens.

Staatssecretaris Atsma (infrastructuur en milieu) is blij met het actieplan. “Niets is beter dan dat bedrijven elkaar gaan helpen om de veiligheidscultuur sterk te verbeteren.”

Toezicht

VNO-NCW vraagt ook om actie vanuit het kabinet. Atsma moet “kwalitatief hoogwaardige regionale uitvoeringsdiensten (rud’s)” oprichten. Deze diensten verzorgen namens gemeenten, provincies en waterschappen de verlening van bijvoorbeeld bouw- en milieuregels in een regio. Daarnaast nemen zij de overheden het toezicht en de handhaving uit handen. Er zouden vier verschillende toezichthouders moeten zijn, vindt de werkgeversorganisatie. Die kunnen zich dan op specifieke categorieën bedrijven richten.

Rijk

Atsma kan dat niet beloven. Over de werkwijze en organisatie van de rud’s is hij nog in gesprek met de provincies. De bewindsman laat echter wel weten dat een “beperkt aantal gespecialiseerde rud’s voor de hand liggend lijkt”.

Eerder zei oud-minister Sybilla Dekker, die de regionale uitvoeringsdiensten (rud’s) namens het Rijk van de grond moet krijgen, in deze krant dat er plannen zijn voor ongeveer dertig rud’s verspreid over Nederland. “Met dertig rud’s in plaats van 421 gemeenten, twaalf provincies en waterschappen zijn de lijntjes met het Openbaar Ministerie en de politie veel korter.”

De bedoeling is dat de regionale uitvoeringsdiensten uiterlijk 1 januari 2013 aan de slag gaan.

Reageer op dit artikel