nieuws

Vijf projecten redden 2017 bij lange na niet

bouwbreed Premium

Niet alleen de kosten van het hoogwaterbeschermingsprogramma lopen de spuigaten uit, ook van de oorspronkelijke planning is niets meer over.

Eigenlijk zouden alle 89 plannen in 2015 klaar zijn, maar nu blijkt dat het boek van de meeste projecten pas twee jaar later dicht kan. Voor vijf projecten komt 2017 zelfs nog te vroeg. Het betreft onder meer twee plannen van Waterschap Hollandse Delta bij het Spui die op zijn vroegst eind 2018 zijn afgerond. De vertragingen hebben te maken met twee onderzoeken. Eentje gaat in op de zettingsvloeiing in het Spui bij Dordrecht, in de ander wordt de “toe te passen geotechnische randvoorwaarden” bestudeerd. Ook twee projecten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier lopen vertraging op. Een daarvan is de Waddenzeedijk Texel die misschien eind 2019 klaar is.

Extra variant

Nieuwe inzichten in de hydraulische randvoorwaarden voor de westelijke Waddenzee en een onderzoek naar een extra variant gooiden hier de planning overhoop. Het opleveren van de Markermeerdijk Hoorn – Edam – Amsterdam laat tot 2021 op zich wachten. De conventionele oplossing bleek te duur en te moeilijk inpasbaar. Het Hoogheemraadschap onderzoekt de sterkte van de veengrond onder de dijk, om te bekijken of “kostbare” versterkingswerkzaamheden wel nodig zijn. Het vijfde project dat 2017 niet gaat halen is de Houtribdijk van Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied. Voor deze klus neemt de opdrachtgever extra tijd omdat het geld op was.

Reageer op dit artikel