nieuws

Studie naar stukken aanbesteding

bouwbreed

-Minister Verhagen (economische zaken) bekijkt samen met bedrijfsleven en aanbestedende diensten de mogelijkheid van verificatie van aanbestedingsdocumenten. Daarbij maakt hij gebruik van ervaringen met het Haagse aanbestedingspaspoort.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de bewindsman dat er duidelijke verschillen zijn tussen het aanbestedingspaspoort en de manier waarop het kabinet de aanbestedingskosten wil drukken. Volgens de Aanbestedingswet kan worden volstaan met een eigen verklaring en alleen het bedrijf of combinatie dat geselecteerd wordt of de aanbesteding wint, moet dan de bewijsstukken leveren. Die kan hij laten registreren in de databse van TenderNed zodat die voor alle aanbestedingen kunnen worden gebruikt.

Bij het Haagse aanbestedingspaspoort kunnen gegadigden zich inschrijven waarna de gemeente de documenten verifieert. Daarbij gaat het dan alleen om standaarddocumenten die verband houden met uitsluitingsgronden en een aantal certificaten. In de Aanbestedingswet gaat het om alle documenten die niet jaarlijks worden geverifieerd.

Uit overleg met de aanbestedende diensten en bedrijven heeft de minister de conclusie getrokken dat een systeem van verificatie voor alle aanbestedende diensten alleen tot een extra lastenreductie leidt boven de met de Aanbestedingswet beoogde lastenverlichting, als ook een jaarlijkse verificatie van de geschiktheidseisen plaatsvindt. Hij gaat dan nu ook kijken in overleg met de aanbestedende diensten en het bedrijfsleven of het mogelijk is de verificatie zoals het Haagse aanbestedingspaspoort die kent, uit te breiden naar ook andere aanbestedingsdocumenten zoals de geschiktheidseisen.

Reageer op dit artikel