nieuws

Spoorwegnet krijgt te weinig belangstelling

bouwbreed Premium

-Nederlandse planologen zijn voorbijgegaan aan de infrastructuur van spoorwegen. Dat heeft geleid tot onnodig veel automobiliteit. Die conclusie staat in het rapport Leren van Zwitserland van bureau Topotronic.

Doel van het onderzoek is er achter te komen waarom de fileproblematiek in Zwitserland veel kleiner is dan in Nederland. Het rapport werd samengesteld in opdracht van het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de provincies Zuid-Holland en Utrecht.

De onderzoekers halen een uitspraak aan van Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij heeft gezegd dat het een grote fout is geweest om het spoorwegnet niet te gebruiken als uitgangspunt voor verstedelijking. Een vergissing die zo’n vijftig jaar is volgehouden. “Het lukte de ministeries kennelijk niet twee als duurzaam beschouwde concepten, de compacte stad en openbaar vervoer, met elkaar te verenigingen”, staat in het rapport.

In dat verband wijzen de rapporteurs op onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau waaruit blijkt dat het ontwikkelen van bedrijfsterreinen aan de randen van steden en de bouw van nieuwe woonwijken heeft geleid tot toenemende verkeersdrukte.

Dat komt onder meer omdat het zo-geheten ABC-locatiebeleid dat aan het eind van de jaren tachtig werd ontwikkeld, niet tot strenge wetgeving heeft geleid. Het ABC-locatiebeleid behelst kantoren die intensief worden gebruikt te bouwen rondom intercitystations (A-locaties.) Rustiger kantoren verrijzen in dat beleid in voorsteden op B-locaties die goed bereikbaar zijn met de auto, terwijl C-locaties plaats bieden aan arbeidsextensieve bedrijven die eveneens met de auto bereikt kunnen worden. Doordat dit principe niet dwingend wordt voorgeschreven, worden veel bedrijfsterreinen rond snelwegen gebouwd. Als voorbeeld wordt in het rapport de provincie Noord-Holland genoemd. Daar is driekwart van de woningbouw uit het recente verleden niet in de buurt van een station gebouwd. Hetzelfde geld voor 50 procent van de kantoren. “De meeste capaciteiten van de stationsomgevingen in de Randstad zijn onderbenut.”

Zwitserland heeft daarentegen de mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt beter gebruikt.

Reageer op dit artikel