nieuws

Regio bepleit snellere aanpak IJsseldelta

bouwbreed Premium

-Regionale overheden in de regio IJsseldelta hebben een alternatief ontwikkeld voor het uitdiepen van de IJssel. Daarin moet de bypass bij Kampen eerder operationeel zijn.

Het uitbaggeren van de IJssel zoals in het oorspronkelijke plan is voorzien, stuit op veel verzet. Tussen Kampen en Zwolle zorgt dat voor risico’s voor de volksgezondheid, en waterwinning in Zwolle komt erdoor in gevaar, vrezen de provincies Overijssel en Gelderland, de waterschappen Groot Salland, Veluwe en Flevoland en de gemeenten Kampen, Zwolle, Oldebroek en Hattem.

De bypass bij Kampen zou in de oude plannen in 2030 zijn voltooid. Volgens het nieuwe plan moet de zijtak al in 2017 voor een deel operationeel zijn met een waterafvoer van maximaal 200 kuub per seconde. In het oorspronkelijke plan was voorzien in een daling van de waterstand bij Zwolle van 41 centimeter. Dat zou bij gedeeltelijke zomerbedverlaging 21 worden.

Onduidelijk

De provincie Flevoland en de gemeente Dronten zien niets in een versnelde aanleg van de bypass bij Kampen. Zij zetten vraagtekens bij de noodzaak van een versnelling. Bovendien is het volgens de overheden onduidelijk wat op de lange termijn de gevolgen van versnelling zullen zijn. Daarnaast heeft de gemeente Dronten flink geïnvesteerd in de kwaliteit van de stranden en voorlanden die binnen de gemeentegrenzen liggen. “Deze investeringen komen bij de nieuwe plannen nadrukkelijk in het geding”, schrijft de gemeente in een verklaring.

Flevoland heeft wel enige bedenkingen over de haalbaarheid van de huidige plannen. De provincie maakt zich zorgen dat de tweede fase van het project, die in 2021 zou moeten beginnen, door bezuinigingen in gevaar zou kunnen komen.

In het kader van het project IJsseldelta Zuid gaat tussen Kampen en Zwolle een gebied ter grootte van 670 hectare op de schop. Het project kost circa een half miljard euro. Atsma neemt eind dit jaar een besluit over de meer dan 200 miljoen euro die het Rijk aan het project bijdraagt.

Reageer op dit artikel