nieuws

Raad wil minister van Noordzee

bouwbreed

Raad wil minister van Noordzee

Het kabinet moet een bewindspersoon aanstellen die de belangen van de Noordzee behartigt. Ook moet er een soort Rijkswaterstaatachtige dienst komen voor de zee die door “iedereen wordt vergeten”.

Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in het advies ‘Een zee van mogelijkheden’. De RLI constateert dat de Noordzee door alles en iedereen inclusief het kabinet structureel over hoofd wordt gezien. De Raad vindt het daarom hoog tijd dat er één minister of staatssecretaris van Noordzee komt. “Op dit moment is de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu coördinerend bewindspersoon, maar coördinatie alléén is onvoldoende”, schrijft de RLI.

Die bewindspersoon voor de zee zou een ontwikkelplan moet maken en veelvuldig moeten samenwerken met andere landen. De Raad ziet legio kansen voor de Noordzee en denkt dat het kolkende zoute water op grote schaal gebruikt kan worden om huizen te verwarmen. De RLI stelt ook voor een Noordzee partnerschap op te richten.

Staatssecretaris Joop Atsma nam het advies vandaag in ontvangst. Hij ging inhoudelijk nog niet in op het rapport. Binnen drie maanden komt hij met een officiële reactie. In het voorjaar van 2012 presenteert Atsma hoe hij de Noordzee in 2020 weer gezond heeft. Dat moet hij doen om invulling te geven aan de Europese kaderrichtlijn Mariene strategie. De RLI vindt dat het kabinet de richtlijn moet aangrijpen om een bredere zeevisie te ontwikkelen.

Lees het advies Een zee van mogelijkheden

Reageer op dit artikel