nieuws

Provincies en Bleker eens over natuurbeheer

bouwbreed Premium

De provincies krijgen drie jaar langer de tijd om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op orde te krijgen. De lagere overheden zijn vanaf 2014 verantwoordelijk voor het netwerk van natuurgebieden.

Dat zijn staatssecretaris Bleker (landbouw) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) overeengekomen. Behalve het verschuiven van de deadline, is ook de oppervlakte van de aaneengesloten natuurgebieden naar beneden bijgesteld. De EHS moet in 2021 600.000 hectare in plaats van 700.000 hectare groot zijn. De komende jaren moet nog 17.000 hectare grond worden aangekocht en 40.000 hectare omgevormd tot natuurgebied. Rijksgronden die ooit zijn gekocht om natuur van te maken maar op de verkeerde plek liggen, worden weer verkocht. Met dat geld worden gronden binnen de grenzen van de kleinere EHS aangekocht of al gekochte gronden omgevormd tot natuur.

De provincies worden over drie jaar financieel verantwoordelijk voor de EHS. Zij krijgen jaarlijks 100 miljoen euro voor het beheer van de gebieden.

Bleker en het IPO praten al bijna een jaar over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur. Het kabinet wil 600 miljoen euro op natuur schrappen en het natuurbeleid overdragen aan de provincies. De onderhandelingen daarover zaten lange tijd muurvast, omdat de provincies vonden dat ze veel verantwoordelijkheden krijgen voor te weinig geld. Natuurorganisaties en oppositiepartijen wilden op hun beurt langer de tijd nemen voor de EHS.

Provinciebesturen en de Tweede Kamer hebben tot het eind van het jaar de tijd om het onderhandelingsresultaat goed te keuren. Pas dan is het decentralisatieakkoord definitief.

Reageer op dit artikel