nieuws

‘Probiteitsfunctionaris’ waarborgt integriteit

bouwbreed Premium

Een eerlijke behandeling van de inschrijvende partijen tijdens ingewikkelde aanbestedingen is niet simpel te waarborgen. Scherp luisteren en af en toe ingrijpen is de basis voor de unieke baan van de ‘probiteitsfunctionaris’.

De vraag naar onafhankelijk toezicht op procedures groeit gestaag en Rob Joghems zou een apart integriteitsbedrijf (probiteit is een synoniem voor integriteit) kunnen oprichten als hij 25 jaar jonger was geweest.

De verwachting is dat het aantal allianties en dbfm-contracten de komende tijd in rap tempo zal toenemen als ook lagere overheden overstappen op pps. De oud-directeur van Fluor zit momenteel bij alle officiële onderhandelingen voor de regiotram in Groningen. Soms moet Joghems zich verbijten om zich niet met de inhoud te bemoeien, maar daarvoor is hij juist niet aangenomen: “Ik let bovenal op het proces, de procedure en een gelijke behandeling voor alle partijen.” De neiging om partijen onbewust voor te trekken of juist achter te stellen, is levensgroot. En ook een eerlijke score-verdeling voor de economisch meest voordelige inschrijving, blijkt een lastig punt.

> pagina 10: Steeds eerder behoefte aan toezicht op procedure

Reageer op dit artikel