nieuws

Principeakkoord over afbouw-cao

bouwbreed Premium

De lonen in de afbouwsector gaan dit en volgend jaar in totaal 3,5 procent omhoog.

Dat hebben werkgevers en werknemers afgesproken. Vakbonden en werkgeversorganisatie NOA sloten voor het weekeinde een principeakkoord over een 2-jarige collectieve arbeidsovereenkomst, eindigend op 31 december 2012. De loonsverhoging zal stapsgewijs worden doorgevoerd. Werknemers leveren volgend jaar eenmalig een roostervrije dag in in verband met de economische malaise. Afgesproken is verder dat de bestaande regeling voor wachtdagen bij ziekte wordt aangescherpt. Daarbij zullen cao-partijen het preventie- en verzuimbeleid intensiveren. Werkgevers en werknemers gaan bovendien samen maatregelen treffen om de bedrijfstak aantrekkelijk te maken voor jongeren.

Reageer op dit artikel