nieuws

Pps-loket gaat open in oktober

bouwbreed

Minister Schultz streeft ernaar het pps-loket eind oktober te openen in een poging de opdrachtenstroom voor de geïntegreerde contractvorm te verbreden.

Het pps-loket moet gaan fungeren als informatiepunt voor zowel overheden als bedrijfsleven die nog weinig of geen ervaring hebben. De pensioenfondsen worden voorlopig nog even buiten de deur gehouden.

Uitgerekend vandaag, Prinsjesdag komen de pps-experts bij elkaar voor een werkconferentie onder leiding van topman Dronkers van Rijkswaterstaat om het loket verder op te tuigen. Hoe is nog even de vraag. Maar de tijd van kleurige boekjes, flyers en promo-filmpjes voorbij, poneerde minister Schultz (infrastructuur) onlangs bij de uitreiking van de pps-awards: “Ik heb het over écht leren van praktische toepassingen en het wegnemen van concrete belemmeringen.”

Meer spoorprojecten

Schultz zet daarbij in op drie lijnen: extra projecten, het bijeen brengen van partijen en een aantrekkelijk financieel kader. Uitdrukkelijk is een rol weggelegd voor partijen als BNG, banken en de pensioenfondsen. Ook zullen ervaren opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en Rijksgebouwendienst expertise inbrengen. Ze schuift zelf 32 infra-projecten naar voren die geschikt zijn voor pps, onder meer de wegverbredingen A6-A9, maar ook de verbreding van de A15 bij Nijmegen, de tweede oeververbinding in Rotterdam en de verbreding van de A13-A16. Daarnaast moeten meer spoorprojecten en ook meer waterprojecten in pps op de markt komen.

Ondanks de crisis lijkt de financiering van pps-projecten geen probleem. Geldschieters zien de Nederlandse overheid als solide partij. Als die garanties er niet zijn, zoals bij ziekenhuizen, staan financiers minder snel in de rij. Toch gaat het loket mogelijk een ‘makelende’ rol spelen bij de financiering van pps-projecten. Daarbij gaat het meer om het de combinatie van privaat geld met publiek geld.

De publieke gelden gaan in principe via het ministerie van Financiën stromen, maar het loket ziet voor zichzelf mogelijkheden om te bemiddelen. Daarin zouden ook geldstromen van beleggers een rol kunnen spelen. De andere financieringsstromen uiten zich ook in de samenwerking van Ballast Nedam met Belgische pensioenfondsen en de samenwerking tussen BAM en PGGM.

De kans lijkt overigens gering dat pensioenfondsen van begin af aan in het loket gaan participeren met index-linked financieringen. Ook minister De Jager van Financiën toonde zich hierover afgelopen donderdag in de Tweede Kamer terughoudend.

Reageer op dit artikel