nieuws

‘Politiek moet veel meer het pps-gevoel uitstralen’

bouwbreed

Machtsdwang is de enige mogelijkheid om publiek private samenwerking van de grond te krijgen. Een aparte pps-minister en de filosofie ‘pps,tenzij’ zijn cruciaal om de opdrachten te verbreden en op gang te krijgen.

Dat blijkt uit een document van Rijkswaterstaat waarin kwartiermaker Dirk-Jan de Bruijn een analyse geeft van de gesprekken die hij voerde met alle relevante pps-partijen in Nederland. Hij concludeert onder meer dat het kabinet weigert pps af te dwingen bij lagere overheden.

Die machtsdwang werkt al succesvol in België, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Lagere overheden werken in die landen volop met geïntegreerde contracten omdat de overheid pps in de wet voorschrijft. “En juist dit lijkt haaks te staan op ons kabinetsbeleid waarbij lagere overheden lumpsum worden gefinancierd en het verder hun verantwoordelijkheid is”, schrijft De Bruijn.

Ambtenaren die de opdracht kregen een apart loket op de tuigen om de beoogde pps-boost op vrijwillige basis te stimuleren, vinden hogerop weinig gehoor. Dat loket dat dit najaar zal moeten verschijnen mag overigens geen ‘loket’ heten. Een van de redenen is de verkeerde perceptie die pps bij velen heeft.

Halfslachtig

De Bruijn pleit voor een aanpak van ‘pps,tenzij’ en een aparte pps-minister. “Ook de politiek moet het pps-geloof uitstralen.” Maar juist dat blijkt tot op heden niet te lukken. De regering Rutte blijft steken in een halfslachtig aanpak: geen dwang, maar wel de intentie om pps tot een constante opdrachtenstroom te krijgen. Het Rijk wil de opdrachtenstroom stimuleren, maar vindt dat lagere overheden zelf aan de slag moeten. “Daar waar het wel lukt is er sprake van een bevlogen bestuurder.”

Tot op heden heeft het Rijk 700 miljoen bespaard door pps toe te passen bij grote projecten, maar lagere overheden zijn huiverig. Overigens heeft het Rijk alleen die stap kunnen maken door pps voor te schrijven, want ook binnen rijksambtenarenkringen was de weerstand aanvankelijk groot. Initiatieven als Service Centrum Scholenbouw en Pianoo worden echter wegbezuinigd. Mede naar aanleiding van noodkreten van onder meer BNG en PPS kennisnetwerk werkt het Rijk nu wel aan een informatiepunt speciaal voor lagere overheden.

Reageer op dit artikel