nieuws

Pleidooi voor hogere ondergrens bij onderhands aanbesteden

bouwbreed Premium

Opdrachtgevers hikken aan tegen het uitnodigingsbeleid bij onderhands aanbesteden. Wat vertel ik de aannemers die niet op de lijst staan, was de meest prangende vraag donderdag tijdens het congres over onderhands aanbesteden.

Het is een duivels dilemma, geeft ook de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck toe: “Laat je iedereen meedoen en gun je op laagste prijs of kies je voor betrokkenheid waarbij je het gesprek aanmoet om uit te leggen waarom iemand niet is geselecteerd.” Limburg is sinds een jaar overgestapt op onderhands aanbesteden bij opdrachten onder de Europese drempel en dat bevalt goed. Om de opgedane kennis over inkoop breder te verspreiden zoekt Limburg de samenwerking met de Hogeschool Zuid en richt per 30 november een aparte aanbestedingacademie op.

Consequent wordt bij grotere opdrachten eerst een marktconsultatie gehouden en de markt afgetast op geschiktheid en bestekseisen. Daarna volgt een uitnodigingsronde van drie tot vijf kandidaten. Voor vier sportaccommodaties koos de provincie in overleg met de betrokken gemeenten steeds verschillende aannemers. “En reken maar dat bouwers graag aanschuiven en zorgen dat ze goed beslagen ten ijs komen. Ze komen met innovatieve ideeën en grijpen niet naar de standaard boekjes om de laagste prijs neer te leggen”, heeft de gedeputeerde ervaren. De CDA’er richtte ooit zijn eigen aannemersbedrijf op en werkte bij Grontmij.

Als gemeenten de grens voor onderhands aanbesteden optrekken naar 1 miljoen euro, dalen de procedurekosten met tientallen miljoenen euro’s en worden veel fouten voorkomen, bepleiten de brancheorganisaties Bouwend Nederland en Uneto VNI. De nieuwe Aanbestedingswet adviseert een grens van 1,5 miljoen euro te hanteren, maar onderhands aanbesteden mag bij werken tot 4,8 miljoen euro.

Gemiddeld schrijven negen bedrijven in bij de kleine opdrachten. Bij inschrijving op uitnodiging is vijf partijen meer gebruikelijk en de kans op winnen groter. Meer dan honderd inkopers kwamen af op de bijeenkomst en een stemming leerde dat een meerderheid het optrekken van de grens wel ziet zitten. Lagere kosten en minder gedoe spreekt de gemiddelde inkoper wel aan. Maar wie nodig je uit en hoe voorkom je de beschuldiging van vriendjespolitiek?

Het antwoord is daar zo transparant mogelijk mee om te gaan: publiceer de opdrachten op de Aanbestedingskalender en de website van de gemeente. Maak een shortlist en nodig verschillende partijen uit. Een toets voor- of juist achteraf door een commissie bij de opdrachtgever los van de inkoopafdeling kan ook veel ergernis voorkomen. Bouwend Nederland pleit voor de mogelijkheid voor niet gekozen aannemers om achteraf beklag te mogen doen bij opdrachtgever.

Reageer op dit artikel