nieuws

Nog steeds veel vragen over aanbesteden

bouwbreed Premium

Nog steeds veel vragen over aanbesteden

Aanbestedingen roepen nog steeds veel vragen op. Dat merkt het Adviescentrum Aanbestedingen GWW die 22 procent meer vragen kreeg. De procedures roepen de meeste vragen op.

Overheden kiezen hoe langer hoe vaker voor openbaar aanbesteden, ook voor kleine opdrachten. Daarbij gaat het lang niet altijd foutloos toe, weet het ACA GWW uit ervaring. Disproportionele eisen blijft een heikel punt. Vooral referentie-eisen zorgden het eerste half jaar voor veel discussies.

Die eisen worden maar al te vaak veel groter gemaakt dan de aard en omvang van het werk noodzakelijk maakt. Ook hadden aannemers klachten over verkeerde toepassing van social return, hoge omzeteisen en vragen naar specifieke certificaten. Veel vragen gingen dan ook over gelijkwaardigheid van certificaten.

Behalve aannemers wenden in toenemende mate aanbestedende diensten zich tot het ACA GWW. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van het bestek. Zo heeft een aanbestedende dienst van de Rijksoverheid haar formulering van referentieprojecten verruimd waardoor meer bedrijven mee konden doen. Een kleine gemeente in het zuiden van het land heeft na een opgemerkte rekenfout de omzeteis aangepast. En een middelgrote gemeente in het westen heeft onduidelijkheden in het bestek over de gunning verholpen. Het ACA GWW beantwoordt spoedvragen binnen 24 uur, waardoor er geen vertraging optreedt.

Lees ook het artikel ‘De koek is wat oneerlijk verdeeld’

Reageer op dit artikel