nieuws

‘Neem groene daken op in Bouwbesluit’

bouwbreed Premium

Pas het Bouwbesluit aan zodat de aanleg van groene daken bij nieuwe projecten wordt gestimuleerd. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het rapport Klimaatverandering in het stedelijk gebied.

Meer groenvoorzieningen in de steden zijn volgens het rapport een probaat middel om problemen die ontstaan bij extreme hitte het hoofd te bieden. De onderzoekers noemen in dat verband in het bijzonder wateroverlast.

“Het is dan ook raadzaam voor gemeenten om maatregelen te nemen waarmee de stad klimaatbestendig wordt gemaakt”, melden de onderzoekers. Een probleem daarbij is dat investeringen in bodembeleid en de inrichting van openbaar groen veelal stuiten op onwil van provincies, gemeenten en waterschappen. De rijksoverheid moet daarop inspelen, vinden de onderzoekers, door klimaatvraagstukken te koppelen aan onder meer ontwikkelingen in de infrastructuur en de gebouwde omgeving.

Casestudies

Daarbij doet zich de moeilijkheid voor dat iedere locatie een andere aanpak vereist. Om dit te tackelen wordt in het onderzoek geadviseerd om casestudies te maken van een aantal gebieden. Dit moet leiden tot gedetailleerde kosten-batenanalyses waardoor een meer algemene indruk wordt verkregen over wat bepaalde maatregelen uiteindelijk opleveren.

Volgens de onderzoekers moet haast worden gemaakt met investeringen in projecten die de problemen van klimaatverandering opvangen. Daarom adviseren ze in kaart te brengen welke voordelen zulke kapitaalinjecties met zich meebrengen. Gemeenten en waterschappen kunnen dan zien wat de investeringen hen op termijn opleveren. “Tot op heden wordt de aanleg van groen meestal als kostenpost gezien, in plaats van een investering in de gebiedsontwikkeling.”

In dat verband suggereren zij om ook plannen voor bijvoorbeeld een dakpark te evalueren. Daarnaast pleiten ze voor meer innovaties en experimenten door de overheid te laten samenwerken met universiteiten.

Verder is het van belang particuliere initiatieven te stimuleren, bijvoorbeeld de aanleg van ondergrondse waterbergingssystemen. Hiervoor moeten subsidies komen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu was opdrachtgever van het onderzoek.

Reageer op dit artikel