nieuws

Meer goedkope woningen en minder kantoren in Den Haag

bouwbreed

Het college van B en W van Den Haag is van plan 60 procent van voorgenomen nieuwbouw aan kantoren en bedrijfsruimten te schrappen. Dit vermeldt het Investeringsprogramma voor Stedelijke Ontwikkeling 2012 (IpSO 2012).

In dit nieuwe investeringsprogramma, dat woensdag door het college is gepresenteerd, wordt rekening gehouden met de afnemende vraag van kantoren en bedrijfsruimtes. De gemeente moest vorig jaar al ruim vierenvijftig miljoen euro aan grondexploitaties afwaarderen. Dit jaar wordt er nog eens vijfentwintig miljoen euro afgeschreven.

Hier stelt het college wel tegenover dat het 6000 woningen gaat bouwen voor het goedkope en middeldure segment. Onderzoek door de gemeente zelf heeft uitgewezen dat met dit pakket maatregelen vraag en aanbod voor zowel kantoren als woningen beter op elkaar zijn afgestemdWethouder Marnix Norder (stadsontwikkeling en volkshuisvesting): “Juist nu moeten we inzetten op de ontwikkeling van de stad. Dat draagt bij aan economisch herstel.”

Ambitie

De gemeente Den Haag heeft een kantorenmarkt van ongeveer 4.3 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak. Met de jaren is de leegstand zo toegenomen dat die nu 10 procent is, terwijl het streefpercentage 6 is. Norder zegt hierover: “We moeten vasthouden aan de ambitie om Den Haag een stad te laten zijn waarin je prettig kan wonen, werken en verblijven. Maar die ambities moeten wel aansluiten op de ontwikkelingen in de markt.”

Met die ontwikkelingen duidt Norder vooral op het steeds breder gedragen Nieuwe Werken en een afnemende beroepsbevolking, die de vraag naar kantoorruimte structureel verlagen. Met de “pijnlijke maar onvermijdelijke beslissingen” wordt volgens Norder een beter investeringsklimaat gecreëerd voor de toekomst.

Reageer op dit artikel