nieuws

Luchtkwaliteit in kinderdagverblijven slecht

bouwbreed Premium

De luchtkwaliteit in Nederlandse kinderdagverblijven is onvoldoende. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ventilatiesystemen ontbreken, verkeren niet in goede staat of worden onjuist bediend. Dat concludeert het Adviesbureau LBP/Sight uit onderzoek naar de groeps- en slaapruimten van in totaal tachtig crèches.

Het binnenmilieu in kinderdagverblijven is daardoor vaak even slecht als dat in scholen. Het gaat vooral om de kwaliteit van de lucht, oververhitting in de zomer en geluid­soverlast. Daglichttoetreding, ruimteakoestiek en de temperatuur en relatieve vochtigheid in het stookseizoen blijken geen knelpunt te zijn. Met name de ventilatie in de slaapruimten van de kindercentra is vaak onvoldoende. De luchtverversing voldoet in 12 procent van de slaapruimten niet aan de eisen voor de bestaande bouw.

“Die eisen voor de bestaande bouw zijn zeer summier en bieden eigenlijk onvoldoende zekerheid dat de binnenlucht acceptabel is”, aldus onderzoeker Henk Versteeg van LBP/Sight. “Om het acceptabel te krijgen zou voor alle bestaande kindercentra ten minste moeten worden uitgegaan van de nieuwbouweisen.” Uit het onderzoek blijkt dat in 80 procent van de slaapruimten en 65 procent van de groepsruimten niet aan die nieuwbouweisen wordt voldaan.

Onderkenning

Vaak ontbreken ventilatievoorzieningen, zoals ramen of mechanische installaties. Zijn die wel aanwezig, dan functioneren ze in veel gevallen onvoldoende. Volgens Versteeg is onderkenning van het probleem de eerste stap.

“Gebouweigenaren en kindercentra kunnen vervolgens eenvoudig door een deskundige de luchtverversing laten controleren. Als die niet voldoet, kan veelal met relatief eenvoudige maatregelen een belangrijke verbetering worden behaald. Meer ingrijpende maatregelen kunnen zo nodig in het meerjarenonderhoud worden ingepast.”

LBP/Sight is inmiddels betrokken bij de ontwikkeling van een objectieve beoordelingsmethode voor ventilatie-installaties. Daarvoor wordt de bestaande Ventilatie Prestatie Keuring voor woningen geschikt gemaakt voor scholen en kindercentra. “Dit is ook voor nieuw te bouwen kinderdagverblijven van groot belang”, aldus Versteeg. “Zelfs in nieuwe kinderdagverblijven voldeed geen enkele slaapruimte uit het onderzoek aan de eisen. Van de groepsruimten voldeed 59 procent niet.”

Reageer op dit artikel