nieuws

Kleine partijen komen aan bod

bouwbreed

Limburgse ondernemers profiteren volop van het nieuwe beleid van de provincie om vaker onderhands aan te besteden. Lokale partijen mogen vaker aanschuiven en blijken ook verrassend vaak opdrachten binnen te halen. 


Vorig jaar oktober voerde de provincie haar nieuwe aanbestedingsstategie door, waarbij projecten onder de Europese drempel onderhands worden gegund. Door opdrachten niet te bundelen en vaker percelen toe te staan komt ook het midden- en kleinbedrijf nadrukkelijker aan bod. Het stimuleren van de Limburgse ondernemers was de achterliggende gedachte van de provincie en dat beleid werpt zijn vruchten af.

Bij 48 onderhandse aanbestedingen in de eerste helft van dit jaar zijn 33 Limburgse ondernemers uitgenodigd, die stuk voor stuk ook de opdracht hebben gekregen, licht Nathalie Ploem van de provincie de eerste resultaten toe. De jurist houdt de uitvoering van het nieuwe beleid sinds 1 oktober 2010 nauwlettend in de gaten en is positief over de eerste resultaten om bouwopdrachten tot 4,8 miljoen euro systematisch onderhands te gunnen. De provincie vervult een koplopersfunctie op het gebied van onderhands aanbesteden en weet dat veel andere overheden de ervaringen op de voet volgen.

Bij veel bestuurders leeft de wens om regionale partijen een streepje voor te geven om zo de lokale economie extra te stimuleren. Onderhands aanbesteden biedt daar een legale manier voor. Toch zijn veel overheden terughoudend en kiezen voor de ‘veilige’ weg van openbaar aanbesteden. “Als dan steeds dezelfde lokale partij wint, kraait er geen haan naar. Hooguit een accountant die achteraf onregelmatigheden constateert, maar dan ben je al veel te laat.”

Fouten

Uit recent onderzoek naar 3000 bouwaanbestedingen van het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland blijkt dat bij kleine opdrachten relatief veel fouten worden gemaakt in openbare procedures. Meer dan 50 procent van de openbare procedures blijkt een omvang van nog geen half miljoen euro te hebben. Veel tijd, kosten en frustratie zijn te voorkomen als opdrachtgevers die projecten vaker meervoudig onderhands gunnen. De Limburgse gedeputeerde Van der Broeck zal de Limburgse praktijk toelichten op het congres over Onderhands Aanbesteden op 8 september. De provincie kent de kritiek dat uitgerekend Limburg de schijn van belangenverstrengeling op zich laadt. De bouwfraude heeft tenslotte relatief lang doorgewoekert in Limburg. “We zijn ons terdege bewust van de risico’s. Bij onderhands aanbesteden nodig je minimaal drie partijen uit. Een adviesteam checkt van te voren hoe de procedure is opgezet en wie zijn uitgenodigd. Daarbij is het niet de bedoeling om altijd dezelfde partijen uit te nodigen”, neemt Ploem critici de wind uit de zeilen. Nieuwe partijen mogen zich overigens bij de provincie melden, want ook zij komen relatief lastig aan bod bij onderhandse aanbestedingen.

De ervaring in Limburg is juist dat veel bewuster wordt omgegaan met aanbestedingen. “We letten op kansen voor Limburgse ondernemers, maar ook op inzet van werklozen en duurzaamheid. Die cijfers zijn nu ook op een centraal punt beschikbaar, terwijl dat vroeger was verspreid over verschillende afdelingen.”

Tot claims of juridische zaken heeft het nieuwe uitnodigingsbeleid vooralsnog niet geleid. Belgische en Duitse ondernemers kunnen aanvoeren dat ze niets wisten van de opdracht en zeker hadden ingeschreven bij een openbare procedure. “Ook bij ons oude beleid waarbij de werken vanaf 250.000 euro openbaar werden aanbesteed, schreven eigenlijk zelden buitenlandse partijen in.”

Streepje voor

De achterliggende gedachte is Limburgse ondernemers vaker een kans te geven, maar ook tijd en kosten te besparen. Tegelijk kunnen goed presterende ondernemers op een eenvoudige manier een streepje voor krijgen bij nieuwe opdrachten, simpelweg door ze vaker uit te nodigen.

Precieze cijfers van de besparingen zijn er niet. “Je kunt op je klompen aanvoelen dat het beoordelen van acht offertes meer tijd kost, dan drie of vijf. Ook het beantwoorden van een nota van inlichtingen in een openbare procedure kost altijd relatief veel tijd voor ambtenaren.” Tegelijk wordt aan de kant van de ondernemers veel tijd en moeite bespaard omdat de procedure eenvoudig is en de kans om te winnen relatief groot.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels