nieuws

juridisch Subsidiaire vorderingen

bouwbreed

De inzet van de meeste aanbestedingsprocedures in kort geding is het verkrijgen van de aanbestede opdracht. Aangezien niets een aanbestedende dienst tegenhoudt om na afloop van het kort geding te gunnen zie je niet vaak een hoger beroep van de uitspraak in kort geding. En als je dan al in hoger beroep gaat, wat vorder je dan? In een zaak bij het Gerechtshof Leeuwarden (LJN: BR 5606) was duidelijk wat werd gevorderd, namelijk hetzelfde als in eerste aanleg bij de rechtbank. Eiseres vorderde en vordert primair, samengevat, de beslissing dat eiseres ongeldig had ingeschreven in te laten trekken, de inschrijving van eiseres alsnog te beoordelen, een nieuwe beslissing te nemen en te motiveren waarom niet aan eiseres wordt gegund.

Het Hof oordeelt echter dat eiseres bij voornoemde vordering geen belang meer heeft aangezien de opdracht reeds is gegund en eiseres dit wist. De door eiseres bedoelde vordering (het beëindigen van de gesloten overeenkomst en alsnog gunnen aan eiseres) ligt volgens het Hof niet in de primaire vordering besloten. Het kan volgens het Hof ook niet ingelezen worden in hetgeen subsidiair gevorderd was en is, namelijk “het treffen van een maatregel die in goede justitie redelijk is en recht doet aan de belangen van [eiseres].” Het Hof acht deze subsidiaire vordering te vaag. “De eisende partij dient een duidelijke vordering in te stellen waarbij het ook voor de wederpartij duidelijk is wat de eisende partij maximaal van de rechter verlangt. De rechter mag niet buiten die vordering treden.” Voornoemde subsidiaire vordering heeft volgens het Hof alleen ten doel om buiten twijfel te stellen dat de rechter ook het mindere mag toewijzen van hetgeen primair is gevorderd danwel om de rechter in staat te stellen een marginaal andere voorziening te treffen dan hetgeen primair is gevorderd.

Uit het arrest van het Hof blijkt dus dat er niet vlug te veel aandacht kan worden gegeven aan het formuleren van de (primaire) vorderingen. Algemene subsidiaire vorderingen in de trant van ‘in goede justitie redelijke maatregelen’ blijken immers niet op zichzelf te staan maar van de primaire vordering af te hangen.

Paulussen Advocaten

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels