nieuws

Investering regio’s vraagt brede visie

bouwbreed

De populariteit van Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant voor de vestiging van buitenlandse bedrijven zal eerder afnemen dan toenemen. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het rapport, The European landscape of knowledge-intensive foreign-owned firms and the attractiveness of Dutch regions, betreft in het bijzonder bedrijven die zich bezighouden met kennisintensieve activiteiten. In het rapport werd het soort en aantal buitenlandse bedrijven in 238 regio’s in 23 Europese landen geanalyseerd. Hieruit bleek dat de regionale omstandigheden het vaakst de doorslag geven bij de keuze van vestigingslocatie.

Door eigenschappen van de drie regio’s, zoals BNP per hoofd van de bevolking en de focus op export te vergelijken met de top van Europese regio’s is bepaald in hoeverre Nederland aantrekkelijk is voor buitenlandse bedrijven. Langs deze meetlatten genomen staan Noord-Holland, Zuid-Holland en Brabant niet in de top 10 van locaties met de hoogste concentratie van buitenlandse kennisintensieve bedrijven, maar scoren ze wel beter dan het Europese gemiddelde. Daarbij komt dat meer dan 70 procent van buitenlandse bedrijven in Nederland in de drie genoemde provincies gevestigd is. Dat wil de overheid alleen maar verder aanmoedigen. Het is dan ook logisch dat zowel de Bedrijfslevennota als de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte voorrang aan deze regio’s geeft.

Aan deze focus kleeft een nadeel beproefde en succesvol gebleken regio’s trekken sneller en meer nieuwe investeerders aan. Bovendien blijkt dat het vermogen van Noord- en Zuid-Holland en Brabant om toekomstige investeringen aan te trekken te wensen overlaat, althans in vergelijking met de toplocaties in Europa. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen om regionale sterke punten op te vijzelen, zoals de levensstandaard in en rondom Amsterdam en het versterken van de specialisatie in de hightech industrie in Noord-Brabant.

Een bredere, door de regering gedragen visie is dus nodig om de achterstand op de hoogst scorende regio’s in Europa niet te laten oplopen.

Reageer op dit artikel