nieuws

Hoofdrol FNV Bouw in soap over pensioenen

bouwbreed Premium

Het slagen van het pensioenakkoord ligt in handen van FNV Bouw. Als de bouwbond zich kan vinden in de toezeggingen van minister Kamp, kunnen de handtekeningen worden gezet.

De bondsraad van FNV Bouw komt vrijdag of zaterdag bijeen en zal dan een definitief standpunt innemen. Het ‘ja’ of ‘nee’ van Nederlands grootste bouwbond is van doorslaggevend belang in de pensioendiscussie: de kritische bonden FNV Bondgenoten en Abvakabo hebben FNV Bouw nodig om maandag in de federatieraad van FNV de pensioenplannen te kunnen torpederen.

Om de voortdurende discussie vlot te trekken deed minister Kamp (sociale zaken) gisteren vakbonden een ultieme handreiking. Hij zegde toe dat werknemers die al gespaard hebben voor vroegpensioen in de levensloopregeling, hiermee verder kunnen. Daarnaast kan in de Vitaliteitsregeling die straks in de plaats komt van de levensloopregeling, tot 20.000 euro worden gespaard voor vervroegd uittreden.

Voordeel

Werknemers met een laag inkomens krijgen bovendien meer voordeel van de werkbonus als ze vanaf hun 62ste doorwerken. Deze bonus mag worden opgespaard en ingezet worden om toch met 65 jaar te stoppen met werken als in 2020 de AOW-leeftijd naar 66 jaar gaat. Hierbij gaat het om zo’n acht- à negenduizend euro.

FNV Bouw vindt de toezeggingen van Kamp een mooie poging om mensen met een zwaar beroep te ontzien, maar wil wel eerst berekeningen zien en de zaak aan zijn achterban voorleggen. Dat gebeurt, zoals gezegd, morgen of overmorgen.

FNV Bondgenoten en Abvakabo hebben de voorstellen van Kamp direct afgewezen. Volgens hen biedt de werkbonus echt geen oplossing omdat bijvoorbeeld door ziekte niet iedereen lang genoeg zou kunnen doorwerken om die op te strijken. Bovendien denken de kritische bonden dat sparen voor vroegpensioen niet te doen is voor de laagste inkomens omdat die simpelweg het geld niet kunnen missen.

Als FNV Bouw zich niet achter FNV Bondgenoten en Abvakabo schaart, moeten de twee bonden hopen op de politiek. Kamp is bij het pensioenakkoord aangewezen op steun van de oppositie omdat gedoogpartner PVV het niet steunt.

Kritisch

DePvdA toonde zich gisteren in ieder geval kritisch over de toezeggingen van Kamp. Tweede Kamerlid Roos Vermeij van de grootste oppositiepartij vraagt zich af in hoeverre lage inkomens met zware beroepen straks met de hogere AOW-leeftijd nog met vroegpensioen kunnen. Verder is volgens haar onduidelijk hoe straks wordt voorkomen dat te veel risico’s met pensioensparen worden genomen. Ook D66 en GroenLinks hebben nog hun twijfels.

Reageer op dit artikel