nieuws

‘Het was pure rancune van Verver’

bouwbreed

Burgemeester Verver van Schiedam was nog niet vertrokken of bouwbedrijf Van den Tempel werd door de gemeente benaderd voor onderhoudswerk. Een beter bewijs dat de drie jaar durende uitsluiting niets te maken had met kwaliteit of prijs bestaat niet volgens de aannemer. “Het was pure rancune van Verver,” daar zijn directeuren Hans van Brakel en Richard Breugem meer dan ooit van overtuigd.

De bevindingen van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten – dat onderzoek deed in opdracht van de gemeenteraad na aanhoudende signalen over machtsmisbruik – tonen glashelder aan dat burgemeester Wilma Verver-Aartsen moeite had privézaken te scheiden van die van de gemeente. BING noemt een dozijn zaken, waaronder het dossier-Van den Tempel. De aannemer werd door de gemeente buiten de deur gehouden na een conflict over de verbouwing van Ververs woning.

Bruggenonderhoud

De boycot werd in april door een anonieme ambtenaar openbaar gemaakt en leidde in juni tot het vertrek van de burgemeester. De achtergebleven vier wethouders stapten deze week op omdat ze op de hoogte waren van Ververs praktijken, maar niet ingrepen.

De boycot heeft Van den Tempel vele tonnen aan omzet gekost. Facilitair werk in het stadskantoor viel weg, het bruggenonderhoud ging naar een andere aannemer, voor grote opdrachten werd het bedrijf gepasseerd. Toch aarzelt de directie met een schadeclaim. “Wij zijn niet zo van de claimcultuur,” zegt Breugem. “Wij willen vooral de verhoudingen met de gemeente normaliseren.”

De gemeente lijkt daar nog niet aan toe. Dinsdagavond zaten beide directeuren op de publieke tribune toen de raad het BING-rapport besprak. Van Brakel: “In stilte hoopten we dat iemand – een wethouder, liefst de waarnemend burgemeester – excuses in het openbaar zou aanbieden. Dat is niet gebeurd.”

Dat de patstelling waarin de verbouwing van Ververs woning eindigde (een onbetaalde rekening van 2,5 ton plus advocaatkosten leidde tot beslaglegging op het huis) zulke verstrekkende gevolgen zou hebben, viel onmogelijk te voorzien, menen beide directeuren. Breugem: “Ik heb hiervan geleerd dat je als plaatselijk bedrijf moet uitkijken om klussen voor een burgemeester aan te nemen. We hoefden die verbouwing niet per sé te doen, we hadden werk genoeg. Maar we dachten: het is toch een eervolle opdracht. En je gaat er vanuit dat je de opdrachtgever kunt vertrouwen. Zeker als het de burgemeester is. De vorige burgemeester deed ook vaak een beroep op ons. Met hem hadden we nooit problemen.”

Van Brakel: “Eigenlijk kan er geen belangenverstrengeling ontstaan als iemand gewoon zijn rol in het bestuur vervult. Maar deze vrouw is uitzonderlijk dominant, ze bemoeit zich ook met de portefeuilles van andere collegeleden. Haar waarheid is dé waarheid. Ook naar ons luisterde ze niet als we een oplossing voor een technisch probleem voorstelden, hoe goed we ons verhaal ook onderbouwden. Over een rekening kan altijd een probleem ontstaan. Dan praat je erover en je komt tot een vergelijk. Maar met mevrouw Verver viel gewoon niet te communiceren. We zijn er gaandeweg van overtuigd geraakt dat ze bewust chaos heeft gecreëerd en op een conflict heeft aangestuurd om de rekening niet tehoeven betalen.”

Vordering

Voor de gemeente Schiedam is met het vertrek van Wilma Verver-Aartsen de kous af. Van den Tempel daarentegen is nog maar nauwelijks begonnen de plooien glad te strijken. Behalve dat de relatie met de gemeente hernieuwd moet worden, ligt er nog de vordering op Verver. De zaak dient later deze maand voor de Raad van Arbitrage. Breugem hoopt op een snelle en voor zijn bedrijf gunstige beslissing. “Dit dossier heeft ons genoeg geld en negatieve energie gekost.”

Reageer op dit artikel