nieuws

Grondprijsmonitor

bouwbreed

De prijs van door de overheid aangekochte potentiële bouwgrond is het afgelopen jaar met 23 procent gedaald. Dat komt door het stilvallen van de woningbouw, stelt de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

DLG ziet prijzen van bouwgrond dalen

De gemiddelde grondprijs bij zogenaamde ‘rode transacties’ kwam afgelopen jaar uit op 290.000 euro per hectare tegenover circa 378.000 euro een jaar eerder.

Bovendien halveerde in twee jaar tijd het aantal transacties en de oppervlakte van de aankopen, blijkt uit de Grondprijsmonitor van de overheidsdienst. “De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het stilvallen van de woningbouw en kantorenmarkt als gevolg van de kredietcrisis”, stellen de onderzoekers.

De DLG is het grondbedrijf van de overheid in het landelijk gebied. De dienst koopt grond voor gemeenten, provincies, Waterschappen, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), waar de grondbank van DLG is ondergebracht, zag zijn marktaandeel in een jaar afnemen van 26 naar 19 procent. Dat komt deels doordat BBL minder grond gekocht heeft. “Anderzijds is ook de rest van de markt minder actief geweest. De macro-economische situatie heeft de verhoudingen in de agrarische grondmarkt veranderd. Private marktpartijen hebben de neiging om investeringen uit te stellen.”

De prijzen van landbouwgronden in het algemeen stegen vorig jaar nog slechts twee procent. Tussen 2005 en 2009 steeg de waarde van deze gronden nog met tien procent per jaar. De regionale verschillen zijn groot. In Groningen, Friesland en Drenthe daalden de grondprijzen licht, tegenover een stijging van vijf en tien procent in Limburg en Zeeland. Rond de grote steden daalden de “extreem hoge grondprijzen” naar het landelijk gemiddelde.

De komende jaren zal de agrarische grondmarkt zich stabiliseren, voorspelt DLG. Als voorteken daarvan ziet DLG een forse daling van de grondmobiliteit.

Grondbedrijf overheid voorspelt stabilisatie

Reageer op dit artikel