nieuws

Gemeente gebonden aan heraanbesteden

bouwbreed Premium

Het staat een aanbestedende dienst vrij om een opdracht her aan te besteden indien er geen aanvaardbare inschrijvingen zijn binnengekomen. Wat is rechtens als dat is meegedeeld en vervolgens wordt besloten om toch maar niet her aan te besteden en om de ingediende inschrijvingen alsnog te beoordelen?

Deze vraag lag voor bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht , wiens vonnis van 11 augustus 2011 deze week werd gepubliceerd, LJN: BR7091. Het ging in dit geval om een opdracht tot onderhoud van groen. De gemeente concludeert op 28 april 2011 dat slechts onaanvaardbare inschrijvingen zijn binnengekomen en dat zij zal gaan heraanbesteden. BTL krijgt te horen op 17 mei 2011 waarom haar referentieprojecten niet voldoen. BTL laat weten het daar niet mee eens te zijn, maar niet te gaan procederen. Op 24 mei 2011 wordt in het Publicatieblad van de EU aangekondigd dat op termijn zal worden heraanbesteed. Dan komt er een brief op 22 juni 2011, waarin de gemeente zegt dat ingewonnen juridisch advies haar heeft geleerd dat het intrekken van de aanbesteding prematuur was. Zij heeft dan ook de inschrijvingen herbeoordeeld. Inschrijver BTL krijgt te horen dat de ongeldigheid van zijn inschrijving van kracht blijft. En voorts wordt gemeld dat gegund zal worden aan de combinatie.

Daarop stapt BTL naar de rechter en vordert onder andere dat de gemeente toch gaat heraanbesteden, want er is gerechtvaardigd vertrouwd op de mededeling van de gemeente dat heraanbesteed zou worden. Daartegenover stelt de gemeente dat zij de aanbesteding nooit heeft ingetrokken en daarom de aanbesteding kan voortzetten. De rechter gaat met BTL mee: herhaaldelijk is gezegd, dat heraanbesteed zou worden en op basis daarvan is een beredeneerde keuze gemaakt om niet te gaan procederen. Op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen én de rechtszekerheid is de rechter daarom van oordeel, dat de gemeente aan heraanbesteden gebonden is. Ook wat betreft de referentie-eisen krijgt de gemeente de wind van voren: er is sprak van onnavolgbaar cijfermateriaal en disproportionaliteit. Het slot is dat de gemeente moet overgaan tot heraanbesteding en de gunning aan de combinatie moet intrekken.

Directeur Instituut voor

Bouwrecht en hoogleraar bouwrecht TU Delft

Het Instituut voor Bouwrecht heeft een meerdaagse cursus aanbestedingsrecht voor beginners, die dit najaar zijn tweede jaar ingaat.

www.ibr.nl

Reageer op dit artikel