nieuws

Flevoland wil geen extra windmolens

bouwbreed

-Nieuwe windparken in Flevoland mogen er alleen komen als die voldoende oude molens vervangen. Dit is een van de voorwaarden die de provincie en de gemeenten Dronten en Lelystad stellen.

Aanleiding voor de voorwaarden is het haalbaarheidsonderzoek dat Nuon gaat uitvoeren naar de vervanging van drie bestaande windparken in Flevoland. Het idee is om de bestaande windmolens te vervangen door een nieuwe generatie windmolens die groter zijn en veel meer vermogen hebben. De provincie en gemeenten hebben nu op een rij gezet waar het onderzoek van Nuon aan moet voldoen en met welke randvoorwaarden rekening moet worden gehouden.

Zij staan welwillend tegenover dit initiatief. De eventuele vervanging van het windpark draagt bij aan het energieneutraal maken van de provincie en de gemeenten. Ook wordt de landschappelijke kwaliteit ter plekke verbeterd ten opzichte van de huidige situatie door het nieuwe windpark op een goede manier te ontwerpen.

Eisen

Flevoland staat bekend om zijn windmolens. In de afgelopen 15 jaar zijn er bijna 600 gebouwd. De provincie en gemeenten hebben daarvan geleerd dat er eisen gesteld moeten worden aan nieuwe windparken. Een belangrijke eis is dat een nieuw windpark alleen mag worden gebouw als er voldoende oude windturbines worden gesaneerd.

Reageer op dit artikel