nieuws

Flevoland begint met aanleg Oostvaarderswold

bouwbreed Premium

De provincie Flevoland begint komend jaar met de realisatie van het Oosterwold. In eerste instantie gaat het om de inrichting van landbouwgronden als nieuwe natuur.

Het gaat in totaal om ruim 350 hectare nieuwe natuur. De aanleg van de nieuwe natuur is nodig als compensatie voor de aanleg van de Hanzelijn, de verbreding van de A6 en uitbreiding van Almere. Op die bouwlocaties gaat beschermde natuur verloren.

De nieuwe natuur wordt ingericht op negen agrarische bedrijven die reeds zijn aangekocht voor de aanleg van het Oostvaarderswold. De betreffende boeren konden tot nu toe de grond nog pachten van Staatsbosbeheer, het Flevo-landschap of de provincie Flevoland. Voor 2012 wordt de pacht beëindigd conform de afspraken die daarover zijn gemaakt bij de aankoop van de bedrijven. De pachters zijn daarover inmiddels geïnformeerd.

De realisatie van deze natuurcompensatie past binnen de plannen voor het Oostvaarderswold. Later dit jaar, naar verwachting in november, zullen het Wereld Natuur Fonds en het Flevo-landschap hun plannen ontvouwen over de realisatie van het Oostvaarderswold als geheel.

Vereisten

Toch moet er nu al worden begonnen met het voorbereiden van de inrichting van nieuwe natuur, omdat de provincie met Staatsbosbeheer en de RWS heeft afgesproken dat de natuurcompensatie uiterlijk in 2012 wordt gerealiseerd. Anders wordt niet voldaan aan de wettelijke vereisten voor natuurcompensatie.

Oostvaarderswold, onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, moest oorspronkelijk 1800 hectare beslaan, maar het Rijk besloot begin dit jaar niet meer mee te betalen aan het verwerven van landbouwgrond die moest wijken voor het natuurgebied. Flevoland had op dat moment al ruim 1000 hectare aangekocht. Het wold moet de Oostervaardersplassen verbinden met de Veluwe.

Reageer op dit artikel