nieuws

Europese SER vindt meer CO2-reductie nodig

bouwbreed Premium

-Een reductie van 25 procent CO2-uitstoot in 2020 is nodig om de doelstelling van 80 tot 95 procent in 2050 te kunnen halen. Dat zegt het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), de Europese SER.

De nu afgesproken 20 procent reductie in 2020 is onvoldoende om het uiteindelijke doel in 2050 te halen, schrijft de EESC in een commentaar op het rapport van de Europese Commissie. Sterker nog, binnen de Europese Unie moeten ook tussendoelstellingen worden vastgesteld voor 2030 en 2040, 40 respectievelijk 60 procent. Dat is niet alleen nuttig om de weg naar een competitieve economie met laag koolstofverbruik te creëren, maar ook voor de economie in het algemeen.

“Helderheid over langetermijndoelen geven stabiliteit voor investeerders en beslissers”, zegt de Tsjechische rapporteur van het Comité Jozef Zboril.

Om de door het EESC gemelde doelen te bereiken is jaarlijks een bedrag van ruwweg 270 miljard euro nodig in de komende 40 jaar. Een belangrijk deel daarvan zal neerslaan in de bouw omdat de gebouwde omgeving de grootste contribuant aan CO2-uitstoot is. Zonder substantiële bijdrage van het bedrijfsleven zal dat bedrag echter niet haalbaar zijn, vreest de EESC. Het Comité bepleit daarnaast een herziening van het sys­teem van verhandelbare emissierechten. De opbrengsten daaruit moeten worden geoormerkt voor de financiering van de transitie naar een lagekoolstofeconomie.

Technologie is verder onmisbaar om de doelstellingen te behalen. Dat geldt met name voor de opwekking van elektriciteit die rond 2050 naar verwachting uit lage koolstofbronnen moet komen. Ook in de bouw en de gebouwde omgeving is echter nog een wereld te winnen met nieuwe technologieën.

De EESC waarschuwt echter wel voor overspannen verwachtingen van nieuwe technologie. Mensen zullen hun leefstijl moeten gaan aanpassen waardoor ze druk uit gaan oefenen op de industrie om producten en diensten te leveren die een lage CO2-uitstoot hebben. Daarom moet de maatschappij ook veel beter worden betrokken bij de discussies over transitie.

De Europese Unie heeft zelf al eens aangegeven dat een reductie met 30 procent zal worden nagestreefd, mits andere landen meedoen.

Reageer op dit artikel