nieuws

Erik Oostwegel en Frank Heemskerk: Topkennis na een of twee telefoontjes

bouwbreed Premium

Erik Oostwegel en Frank Heemskerk: Topkennis na een of twee telefoontjes

Royal Haskoning schudt zijn organisatie op. De elf divisies van het ingenieursbureau zijn veranderd in vijf business lines en op de visitekaartjes staat voortaan enhancing society.

Of de stortvloed aan Engels jargon onmiddellijk door iedereen begrepen wordt? “Geen probleem”, veegt bestuursvoorzitter Erik Oostwegel de kritiek van tafel. “Wie vragen stelt over enhancing society kunnen we meteen mooi uitleggen wat we met dat begrip bedoelen. We bieden onze klanten meerwaarde. Prima toch?”

De bundeling tot vijf divisies (want dat zijn de business lines natuurlijk) is volgens Oostwegel een reactie op de veranderende marktomstandigheden. De nieuwe namen zijn ruimte & mobiliteit, maritiem & waterwegen, industrie & energie. Met om het rijtje af te maken bovendien gebouwen en water.

Oostwegel: “De markt vraagt steeds meer om een geïntegreerde aanpak. We brengen meer focus aan voor onze klantgroepen. Daar is nu de tijd rijp voor. Het is toeval dat de veranderingen samenvallen in een periode dat de markt onder druk staat.”

Oud-staatssecretaris Frank Heemskerk, sinds 1 januari in het bestuur van Haskoning, vult aan: “We hebben geen duur adviesbureau ingehuurd zoals McKinsey. Zijn gewoon met ons drieën – samen met Henry Rowe – aan het tekenen gegaan. Dat heeft hooguit wat extra pizza’s gekost. Op 2 maart hebben we ons plan aangeboden en je zag direct draagvlak voor de andere structuur. Op 1 juli stond de nieuwe organisatie.”

Loketten

Haskoning signaleerde maar al te vaak dat klanten bij diverse loketten moesten aankloppen. Opdrachtgevers als Shell, Vopak en Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Bij infrawerken wordt steeds vaker de inrichting van de omgeving betrokken. Bij de gebouwen kruipen installaties, management en architectuur dichter naar elkaar. Oostwegel: “Een nadeel van de nieuwe opzet is dat we actiever onze kennis over de groepen moeten managen. Ten aanzien van het milieu bijvoorbeeld. Maar dat gaat zeker lukken. We zijn vakinhoudelijke broeders die graag over ons werk praten. Je krijgt zo ook een stuk innovatie.”

De kruisbestuiving betekent dat de normen en werkwijzen vanuit het ene specialisme gemakkelijker toepassing vinden in andere werkgebieden. Zo kan elders geprofiteerd worden van de hoge veiligheidseisen die tot bloei zijn gekomen in de segmenten energie en chemie.

“Dat is het mooie van dit bedrijf’’, stelt Heemskerk. ‘‘Met één of twee telefoontjes heb je iemand aan de lijn die ongelooflijk veel van een onderwerp afweet. Van een bomenexpert in Groningen tot een specialist in Brazilië. Er bestaat een grote bereidheid kennis uit te wisselen. Of dat anders is dan in de politiek? Laat ik daar dan maar politiek antwoord op geven. Het is in ieder geval heel anders. In een bedrijf werk je allemaal voor hetzelfde doel.”

Haskoning zoekt bij klanten – vanuit enhancing society – de vraag achter de vraag. Wil je een school in vierkante meters of eigenlijk alleen een prettige leeromgeving. In plaats van acht stalen bruggen te bestellen, kun je misschien beter inzetten op het verkrijgen van goede verbindingen. Dan komen plotseling ook lichte kunststoffen in aanmerking en zijn voor de bewegende delen lichtere installaties nodig.

Oostwegel: “Bij een havenuitbreiding in Koeweit dacht de klant voor de containerterminal aan elf gigantische kranen. We hebben hem overtuigd dat minder dan de helft van het aantal ook voldeed. Commercieel was dat voor ons wellicht niet het beste maar door die werkwijze zijn we wel op de langere termijn voor klanten aantrekkelijker. “

Naast de vijf divisies fungeren bij Haskoning twee satellieten. De ene richt zich op managementadvies, de andere op de verdere ontwikkeling van het eigen ingenieursbureau. “Problemen zoals nu bij de bouw van de kolencentrale in Eemshaven – waar de Raad van State vergunningen vernietigd heeft – wil je voorkomen”, zegt Oostwegel.”

Weeffouten

Ook de ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht liep mis. Je moet de projecten aan de voorkant goed doordenken, dat mag een euro meer kosten.” Heemskerk: “Weeffouten zitten altijd aan het begin.”

De satellietontwikkeling helpt het bestuur om via overnames Royal Haskoning groter en sterker te maken. Hoe groot de oorlogskas is? Oostwegel verwijst naar de solvabiliteit van 56 procent.

“De satelliet fungeert ook als broedkamer om zelf nieuwe bedrijven op te zetten of delen te integreren. Derde taak is de mogelijkheden te onderzoeken om een infrafonds in het leven te roepen om risicodragend in projecten te kunnen participeren. Dat kunnen publiek-private samenwerkingen zijn maar ook pure private projecten. Opdrachtgevers en banken stellen op prijs dat je als ingenieursbureau ook zelf een zeker risico draagt. Nee, we gaan geen hele projecten financieren. Denk eerder aan 1 tot 3 procent.”

Reageer op dit artikel