nieuws

Duurzaamheid gebaat bij meer experimenten

bouwbreed

Om de Nederlandse infrastructuur duurzamer te maken, moeten opdrachtgevers in de wegenbouw meer voorrang geven aan milieuvriendelijke maatregelen. Ze moeten er meer tijd en geld voor vrijmaken en er moet ruimte komen voor duurzame experimenten, die worden gedeeld met de gehele sector om de kennis en ervaring te verbreden. Dat blijkt uit onderzoek van DHV. […]

Om de Nederlandse infrastructuur duurzamer te maken, moeten opdrachtgevers in de wegenbouw meer voorrang geven aan milieuvriendelijke maatregelen. Ze moeten er meer tijd en geld voor vrijmaken en er moet ruimte komen voor duurzame experimenten, die worden gedeeld met de gehele sector om de kennis en ervaring te verbreden.

Dat blijkt uit onderzoek van DHV.

“Uit ons onderzoek blijkt dat er voldoende duurzame ambities bestaan die de afgelopen tijd sterker zijn geworden. Men is er enthou­siast over. Maar het is moeilijk om iets nieuws onderdeel te maken van een project. Het komt er even bij, terwijl tijd en geld bepalend zijn voor de gemiddelde projectmanager. Gelukkig komen er steeds meer mogelijkheden”, aldus Raymond Schuurkes van DHV.

Uit het onderzoek komt naar voren dat in 85 procent van de onderzochte projecten duurzaamheid een rol speelt. Er zijn ambities op vele gebieden. Maar deze ambities zijn voor projectleiders lastig in de praktijk te brengen, omdat het veelal ontbreekt aan concrete doelstellingen.

Reageer op dit artikel