nieuws

Donner: Verzwijgen h-woord ook risico

bouwbreed

Een jaar lang zwijgen over de hypotheekrenteaftrek heeft volgens minister Donner (Wonen) “zonder meer” iets opgeleverd. “Maar ik geef toe, als we er in de volgende verkiezingscampagne ineens weer over beginnen, zijn we verder van huis dan men wil.”

Donner wil (toekomstige) kopers het liefst ook na deze kabinetsperiode duidelijkheid geven over de aftrek van de hypotheekrente. De grote vraag is echter hoe. “Met elkaar zou je daarvoor de juiste voorwaarden moeten vinden. Waar het om gaat is hoe je mensen de garantie en de zekerheid geeft dat de hypotheekrenteaftrek over twintig jaar ook nog bestaat. Het kan wel zo zijn dat ik zeker weet dat ík mijn hypotheek altijd kan aftrekken. Als degene die mijn huis koopt over twintig jaar geen hypotheekrenteaftrek meer heeft, zal hij een hele andere prijs voor mijn huis betalen.”

De minister benadrukt dat hij niets aan het systeem wil veranderen. Hoe de woonconsument toch extra zekerheid kan krijgen, laat Donner grotendeels in het midden. “Ik heb daar wel een opvatting over. Niets veranderen. Als ik de discussie vanuit die lijn voer kom ik tot een vruchtbaarder resultaat dan als ik telkens de hypotheekrenteaftrek ter discussie stel. Dat is het domste dat je kunt doen.”

Starters

De minister bestrijdt dat de regering te weinig oog zou hebben voor starters. Een speciale garantieregeling voor die doelgroep bleef niet voor niets uit, verklaart hij. “De beperkte kredietvoorwaarden die een starter nu heeft, moet de overheid niet willen compenseren. Voor je het weet lopen zijn schulden daardoor aan de andere kant hard op.” Donner hamert er verder op dat de discussie over energiebesparing belangrijk blijft. “Zelfs nu de energiekosten vrij laag liggen, vormen zij het grootste deel van de woonkosten. Na die crisis zullen die weer flink gaan stijgen.”

Ook voor aannemers heeft de minister van “BouwZaken” een boodschap. “Ze hebben het zwaar, maar vergeleken met andere landen valt het mee.”

> Pagina 3: Interview Piet Hein Donner

Reageer op dit artikel