nieuws

Dijkgraaf maakte zich verdacht

bouwbreed Premium

Dijkgraaf Henk Tiesinga van waterschap Zuiderzeeland heeft door zijn functie te combineren met het technisch voorzitterschap van de Koepel Windenergie Noordoostpolder de schijn van belangenverstrengeling over zich afgeroepen.

Maar bij het aanvragen van keurontheffingen en vergunningen voor het Windpark Noordoostpolder is hij niet buiten zijn boekje gegaan. “De feiten geven aan dat geen sprake is geweest van belangenverstrengeling.” Dat concludeert een onderzoek van organisatieadviesbureau WagenaarHoes naar de rol van Tiesinga bij de vergunningaanvragen van Windpark Noordoostpolder.

Tiesinga combineerde in de jaren 2003-2009 de functie van dijkgraaf met het voorzitterschap van de Koepel Windenergie Noordoostpolder. Hierin werken partijen samen die bij dijken van de Noordoostpolder windmolens willen plaatsen. Een initiatief dat in het bijzonder in Urk op weerstand stuitte.

In 2008 duidde Tiesinga in een interview met Omroep Flevoland zijn nevenfunctie bij de Koepel aan als zijnde een technisch voorzitterschap. Kort daarop plaatsten tegenstanders van het windmolenpark, verenigd in het Comité Urk Briest, vraagtekens bij zijn functioneren. Een jaar later legde de dijkgraaf zijn functie binnen de Koepel neer. Niettemin bleef hij omstreden.

Soepel

De kwestie escaleerde afgelopen zomer toen Tiesinga door onder meer de PVV ervan werd beschuldigd zijn positie als dijkgraaf te hebben misbruikt om de partners binnen de Koepel soepel aan vergunningen te helpen.

Volgens het onderzoek is hiervan geen sprake. Vooraf waren voldoende maatregelen genomen om belangenverstrengeling te voorkomen. Tiesinga heeft zich bovendien niet bemoeid met het verlenen van vergunningen, noch was hij betrokken bij subsidieaanvragen van initiatiefnemers bij de overheid. Wel deed hij in zijn hoedanigheid van Koepelvoorzitter mee aan overleg met de stuurgroep Windenergie Noordoostpolder, een overlegorgaan van overheden. Ook voerde Tiesinga vanuit de Koepel gesprekken met het ministerie van Economische Zaken over subsidiemogelijkheden. Tijdens die gesprekken ondersteunde hij het verhaal van de initiatiefnemers.

Strikt genomen was dat niet verboden. Handig was het evenmin, zo blijkt uit het onderzoek. De dijkgraaf wekte zo de indruk dat hij een dubbelrol speelde. Achteraf gezien betreurt hij dat, zeggen de onderzoekers. “De heer Tiesinga wil benadrukken dat hij als privépersoon betrokken is geweest bij de Koepel Windenergie Noordoostpolder.”

Reageer op dit artikel