nieuws

Column NLingenieurs: Lef nodig: van woorden naar daden

bouwbreed Premium

Terwijl Nederlandse advies- en ingenieursbureaus overal in Europa aan de weg timmeren en hun expertise wordt geroemd, zit in Den Haag een kabinet dat niet hardop mag zeggen hoe belangrijk Europa voor Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven is.

En terwijl iedereen weet dat onze economie voor zo’n 75 procent afhankelijk is van de export naar Europa, praten politici in Den Haag met meel in de mond. Doen ze dat niet, dan worden ze al snel voor ‘eurofiel’ uitgemaakt door de gedoogpartner van het kabinet-Rutte: een partij die steun voor Europa niet kan verkopen aan de achterban. Ziedaar de wonderlijke constellatie waarin de Miljoenennota uitlekte.

Meer dan ooit gaat de Miljoenennota over de economie. Alle hens moeten aan dek. Iedereen gaat de bezuinigingen nu voelen. In de media ligt de nadruk vooral op de pijn bij de burger. En dan te bedenken dat de échte hervormingen nog niet eens worden doorgevoerd: op de arbeidsmarkt, in het pensioenstelsel, de woningmarkt. Ook daarvoor is in de politieke situatie van nu geen steun te vinden.

Om Nederland door de crisis te slepen, is lef nodig om die moeilijke hervormingen wél aan te pakken. En ook de lef om te zeggen dat we het nooit zonder Europa zullen kunnen. Ons bedrijfsleven is grotendeels van een dynamische Europese markt afhankelijk.

Het kabinet neemt veel maatregelen (of kondigt ze aan) om het bedrijfsleven meer ruimte te geven. Ik noem het terugdringen van de belasting- en regeldruk. De grote ambities voor de topsectoren. De nieuwe Omgevingswet, waarin niet minder dan zestig bestaande wetten en honderd AMvB’s zullen worden samengevat. Er gaat – gelukkig – weer meer aandacht uit naar publiek-private samenwerking. Of kijk eens het indrukwekkende Deltaprogramma, dat zich (wonderlijk genoeg) grotendeels buiten het zicht van de media voltrekt. Het is bedoeld om Nederland voor te bereiden op de ‘echte crisis’: de klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het heeft een enorme exportpotentie – zowel binnen als buiten Europa.

Plannen en voornemens genoeg. Maar te weinig wordt de daad nog bij het woord gevoegd. Te lang wachten we bij veel dossiers al op resultaten. Of het nu gaat om de instroom van beta-studenten, de verduurzaming van het energiebeleid of het heil dat wordt verwacht van de driehoek kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Mijn advies: minder praten, meer doen. Niet bang zijn. En Nederland hoort bij Europa.

Ed Nijpels

Voorzitter NLingenieurs, branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus

Reageer op dit artikel