nieuws

Bouw eist een rol op tussen topsectoren

bouwbreed

De door het kabinet aangewezen topsectoren hebben de bouw allemaal hard nodig. Aannemersfederatie Nederland (AFNL) vraagt minister Verhagen (economische zaken) te zorgen dat de bouw geen tweederangs bedrijfstak wordt.

“Veel zal zich rond de topsectoren gaan bewegen. Het gaat ook om veel geld”, zegt directeur Wim van der Maas. “We hebben Verhagen gevraagd: laat ons iets doen voor de topsectoren. Ok, zei hij. Als antwoord komen we nu met een stuk van tien kantjes. De bouw heeft als kenmerk dat ze facilitair is aan alle topsectoren.”

Voorzitter Henk Klein Poelhuis van de AFNL wil voorkomen dat in de naaste toekomst innovatiegelden aan de neus van de bouw voorbij gaan. “Onze sector staat voor een grote veranderingsslag. Vanouds krijgen we het verwijt traditioneel te zijn, niet de moderniseren. De branche maakt een omslag van nieuwbouw naar renovatie. Zeker de helft van alle nieuwbouw zal wegvallen. Om de continuïteit van je bedrijf te handhaven, heb je een innovatieslag nodig.”

Afstand

Van der Maas benadrukt dat de AFNL niet vraagt om extra geld. Maar de sector wil ook niet op afstand gezet worden. “Betrek ons, daag ons uit. Om innovaties oplossingen te bedenken kunnen we de topsectoren van dienst zijn. Wat wij nodig hebben zijn opdrachten.”De directeur vreest dat zonder bijzondere aandacht de bouw verstoken blijft van knappe koppen. “De topsectoren gaan natuurlijk mensen aantrekken. Dat kan de bouw, die toch al niet zo’n flitsend imago heeft, achteruit zetten. Wij willen graag gelijk met de topsectoren optrekken.”

De keuze voor topsectoren kan volgens de AFNL voor de bouw verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen wat betreft de directe geldstromen vanuit de overheid en de arbeidsmarkt maar ook voor de kredietverlening.

Van der Maas: “De subsidies worden vervangen door een stelsel van kredieten. Het moet niet zo zijn dat aannemers straks minder van de nieuwe financieringen kunnen gebruiken. Het is niet de bedoeling dat ons de toegang tot de kapitaalmarkt ontzegd wordt.”

AFNL ziet voor de bouw nadrukkelijk een rol weggelegd bij de ontwikkeling van slimme knooppunten voor groene bedrijvigheid en logistiek. Ook het levensbestendig wonen en het hergebruik van kantoorpanden vraagt om een innovatieve aanpak.

Reageer op dit artikel