nieuws

Bodemonderzoek remt grondaankoop

bouwbreed Premium

Projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers stellen grondaankopen uit totdat ze weten of er archeologische vondsten in de bodem zitten. Die gang van zaken wordt geschetst in het rapport Verantwoordelijkheid door medezeggenschap. Een evaluatie van de Wet archeologische monumentenzorg (Wamz).

Het gaat om een ontwikkeling van na 2007, het jaar waarin de Wamz van kracht werd. “Degenen die ondertussen een ingewikkeld of prijzig archeologisch proces doorlopen hebben, trachten nu de archeologische situatie in te schatten alvorens te besluiten de grond aan te schaffen”, zo staat in het rapport.

Medezeggenschap

De evaluatie werd uitgevoerd door bureau The Missing Link in opdracht van NEPROM en NVB. Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkelaars en ontwikkelende bouwers grote moeite hebben met de Wet archeologische monumentenzorg. Deze bepaalt onder meer dat archeologie tot de ruimtelijke ordening behoort. En dat degene die het zogeheten bodemarchief verstoort, de kosten voor archeologisch onderzoek betaalt.

In de praktijk komt het er op neer dat gemeenten bij bouwplannen een archeoloog inhuren en de kosten van diens onderzoek in rekening brengen bij de projectontwikkelaar of ontwikkelende bouwer. Zij wijzen de verantwoordelijkheid voor archeologie niet van de hand, maar voelen zich buitenspel gezet bij de besluitvorming over wat wel en wat niet moet worden onderzocht.

Bovendien vinden ze de kosten van het archeologisch onderzoek te hoog. Volgens NEPROM en NVB kunnen die oplopen tot 5000 euro per nieuwbouwwoning. “De kern is dat de leden niet willen betalen voor zaken waarover zij keuzes nog medezeggenschap hebben”, meldt de evaluatie. “Zonder nut of zeggenschap is het altijd te duur.”

NEPROM en NVB stellen daarom voor de Wamz aan te passen. In de gewijzigde wet moet worden vastgesteld dat de ontwikkelaar vroegtijdig bij het archeologisch onderzoek moet worden betrokken. Zij kunnen archeologie dan een plek geven binnen hun bouwplannen. Bijvoorbeeld door op

Reageer op dit artikel