nieuws

Bodem van karton

bouwbreed

Ruim de helft van bodemdossiers is niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de VROM-inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Eén op de vijf keer is de situatie zelfs “zorgwekkend”.

Te veel fouten in helft bodemdossiers

Vereniging trekt onderzoek inspecties ernstig in twijfel

Drie jaar na de affaire met Bodemstaete, dat jarenlang bodemonderzoeken vervalste, staan bodemadviseurs opnieuw in een kwaad daglicht. Twee inspectiediensten van het Rijk onderzochten 210 dossiers van 21 bureaus die zich bezighouden met bodem- en of wateronderzoek. Wat blijkt, geen enkel erkend adviesbureau houdt zich helemaal aan de protocollen. Gegevens over monsternemingen ontbreken of peilbuizen zijn onvolledig. Het registreren van historisch onderzoek blijkt ook vaker niet goed te gebeuren. In slechts twee van de negen onderzochte waterbodemonderzoeken trof de inspectiedienst dit aan. In de landbodemdossiers waren de historisch onderzoeken “veelal summier”.

“Zorgwekkend” noemen de onderzoekers het registratiegedrag van zes bedrijven. Bij hen troffen ze meer dan twintig ‘kritische’ overtredingen aan. De bedrijven krijgen een tweede kans maar als ze die niet grijpen, volgen er boetes. Het onderzoek is aanleiding voor de inspectiediensten om de jacht te openen op eventuele fouten die betrokken certificerende instellingen maken. Wanneer dat onderzoek moet zijn afgerond is nog onduidelijk. In onderzochte dossiers, die volgens de onderzoekers een exemplarisch beeld geven van de manier waarop de hele sector zaken vastlegt, ontbrak het aan uiteenlopende gegevens. Het niet registreren van de zogeheten afpompvolumina Ec en pH en het gekozen boorsysteem zijn de meest voorkomende fouten.

De Vereniging van Kwaliteitsborging Bodembeheer vindt dat het rapport weinig zegt over de kwaliteit van het daadwerkelijke veldwerk. De VROM-inspectie onderschrijft dat, maar benadrukt dat het herhaaldelijk niet naleven van eisen, een negatieve indicatie geeft over het kwaliteitszorgsysteem van een bedrjf.

> pagina 2: ‘Inspecties zeggen veel te weinig’

Reageer op dit artikel