nieuws

Beschouwing CROW en Curnet: Afbreken fusie verdient lijmpoging

bouwbreed

Het stopzetten van de fusie tussen CROW en Curnet is slecht nieuws voor de bouw en verdient een nieuwe lijmpoging. Anders blijft de kennisontwikkeling binnen de sector versnipperd over twee instellingen die op eigen houtje en met verschillende visies doormodderen.

Beide organisaties komen met een mistige verklaring rond het afbreken van de onderhandelingen, maar die reppen in elk geval niet over inhoudelijke argumenten zoals gebrek aan kennis bij de ander. De twistpunten lijken zich toe te spitsen op financiële positie, salarissen, vestigingsplek en uiteenlopende bedrijfscultuur. Hernieuwde onderhandelingen, desnoods met een mediator lijkt aan te bevelen, want anders raken de partijen te ver van elkaar verwijderd.

De kennisinstituten komen al jaren onafhankelijk van elkaar met verschillende publicaties, producten en congressen. CROW lijkt daarbij iets meer winstoogmerk na te streven dan Curnet, maar beide instellingen hebben een goede naam te verliezen. De behoefte aan bundeling leeft vooral bij de gebruikers van de instituten en minder bij de medewerkers zelf.

Bouwend Nederland, Rijkswaterstaat en ministeries dringen al jaren aan op fusie zodat een kennisinstituut ontstaat. Toch werden meerdere pogingen ondernomen, maar die liepen stuk. Om en om zochten de instellingen toenadering tot elkaar. “Te vroeg”, was de officiële reactie op het stuklopen op de poging in 2004 en de meest recente poging ging mis op de “structurele en financiële problemen bij Curnet”.

Het heeft er veel van weg dat de grootste weerstand bij CROW leeft. Zij hebben ook meer te verliezen met een comfortabele financiële buffer. Curnet geeft toe dat de financiële situatie aan hun zijde niet al te rooskleurig is, maar benadrukt dat daar het afgelopen jaar niets aan is veranderd. Een smoes, oordeelt oud-Curnet-directeur Henry Meijdam dan ook. Ook zou de vestigingsplaats ergens in het midden van Gouda en Ede een probleem zijn en is er onenigheid over salarissen.

Het lijken relatief onbeduidende twistpunten waar het hogere doel van één kennisinstituut niet op zou mógen struikelen. Toch is het weer misgelopen. “Samen beslaan we de hele keten”, begonnen de fusiebesprekingen een jaar geleden optimistisch. “We kunnen samen meer bieden dan elk los van elkaar,” motiveerde CROW-directeur Iman Koster toen. Afgelopen juli was de beoogde fusiedatum, maar helaas is afgelopen week het hele fusieproces stopgezet en de samenwerking op een laag pitje gezet.

De basisgedachte achter een fusie is bundeling van alle kennis op het gebied van aanbesteden & contracteren, bouw, infrastructuur, milieu en verkeer en vervoer. De kennis is nu verdeeld en overlapt deels. De integratie van de bouwketen verloopt in rap tempo en daarbij is ook op het gebied van kennis geen marge meer voor faalkosten en verspilling.

Zelfs de ministeries van Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening gingen onlangs onder dat mom samen verder. De brancheverenigingen in de bouw beseften dat al jaren geleden en zetten hun meningsverschillen overboord en fuseerden. De verschillen tussen onder meer AVBB, NVOB en VG-bouw, Vianed, Bolegbo en VOC Betonbouw werden opzij gezet en sindsdien treedt de bouw als één gezicht naar buiten.

Dat besef zou ook bij de kennisinstellingen moeten doordringen en alle andere belangen moeten overstijgen. Een lijmpoging zou dan ook op zijn plaats zijn, maar het ziet er niet naar uit dat CROW daar op korte termijn toe is genegen.

Reageer op dit artikel